Door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

Als het financieel minder gaat en het inkomen onder de armoedegrens duikt dan is het van belang dat er een vangnet is. Het minimabeleid in Leiden, dat in de afgelopen jaren flink is uitgebreid, zou zo’n vangnet moeten zijn.

De PvdA is dan ook verbaasd om te vernemen dat zzp’ers in Leiden die feitelijk qua maandelijkse inkomsten in aanmerking zouden moeten komen voor het minimabeleid, geweigerd worden. Voor zzp’ers worden andere regels toegepast. Het inkomen van een zzp’er wordt namelijk bepaald op basis van het voorgaande jaar.

De fractie van de PvdA Leiden kent voorbeelden van mensen die in 2015 een inkomen hadden net boven de inkomensgrens van 120% van het minimumloon maar in 2016 daar ruim onder zaten. Dit leidt tot de onwenselijke situatie waarin gezinnen onder de armoedegrens leven maar geen aanspraak kunnen maken op ondersteuning. Zzp’ers die vaak flexibele uren werken, geen zekerheid kennen, mogen in dit geval wat de PvdA betreft, rekenen op een meer flexibele opstelling van de gemeente!

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA dan ook aanleiding om het College op grond van artikel 45 van het reglement van orde de volgende vragen te stellen:

1. Is het college het met de PvdA eens dat er onder zzp’ers ook veel armoede is en het wenselijk is dat zzp’ers met een inkomen t/m 120% van het minimuminkomen ook aanspraak kunnen maken op het minimabeleid?
a. Zo nee, waarom niet?
2. Is het college het verder met de PvdA eens dat het inkomen van het voorgaande jaar niet leidend moet zijn voor het wel of niet aanspraak kunnen maken op het minimabeleid?
a. Zo nee, waarom niet?
b. Zo ja, is het college bereid te kijken hoe zij de regels kan aanpassen zodat dit wel mogelijk is?

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard