Door Privé: Gijs Holla op 25 januari 2013

Schriftelijke vragen: nieuw fietsparkeersysteem bij station Leiden Centraal?

De bestrijding van weesfietsen en het zo efficiënt benutten van de stallingscapaciteit in fietsenstallingen staat bij de PvdA al jaren hoog op het prioriteitenlijstje. En hoewel er de afgelopen jaren in Leiden vooruitgang is geboekt om dit probleem op te lossen, zijn wij van mening dat het nog gestructureerder, effectiever en efficiënter aangepakt zou kunnen worden.

Vorige week heeft Prorail laten weten (zie bijlage 2) in verschillende steden een geslaagde proef te hebben uitgevoerd met een nieuw fietsparkeersysteem. Het systeem wijst fietsers bij binnenkomst op de lege plekken en helpt tegelijkertijd de bestrijding van weesfietsen doordat de beheerder van de fietsenstalling precies kan zien hoe lang een fiets er al staat. Kortom het systeem zorgt voor een betere benutting van de fietsenstallingen.

Wij denken dat Leiden veel voordeel van dit systeem kan hebben en hebben daarom aan het college gevraagd of zij dit systeem bij Leiden Centraal willen invoeren.

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla