Schriftelijke vragen over Alliantie Kinderarmoede

Door Marc Newsome op 28 maart 2019

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. We realiseren ons het misschien niet vaak, maar toch is het de realiteit. Over heel Nederland gemeten gaat het om 378.000 kinderen.  

Daarom werd afgelopen dinsdag de Alliantie Kinderarmoede gestart. Zo’n 75 organisaties, waaronder verschillende gemeentes hebben aangegeven mee te doen en samen de kinderarmoede aan te willen pakken. De Alliantie Kinderarmoede gelooft dat armoede bij kinderen alleen kan worden aangepakt door samen te werken en samen verantwoordelijkheid te nemen.

Tot mijn verbazing is de gemeente Leiden nog niet aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Terwijl ook in Leiden nog steeds te veel kinderen opgroeien in armoede. Ook in onze stad zijn er kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, geen sport of muziekles hebben of die hun verjaardag niet kunnen vieren. Daar moet een einde aan komen!

Daarom vroeg ik vandaag (via schriftelijke vragen) samen met GroenLinks en de SP of de gemeente bereid is om zich actief aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en met het Leids maatschappelijk middenveld te praten om te kijken of zij zich ook aansluiten bij de Alliantie. De ambitie van de Alliantie is duidelijk: samen kunnen we ervoor zorgen dat er in 2030 geen kinderarmoede meer is.

Wat ons betreft sluit de gemeente Leiden zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede om zo samen kinderarmoede aan te pakken. Omdat ieder kind moet mee kunnen doen!

 

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome en ik sta op plek 3 van de kandidatenlijst van de Leidse Partij van de Arbeid. Ik ben trots op onze stad en lever er met plezier een bijdrage aan. In de gemeenteraad zorgde ik ervoor dat de uit-agenda verbeterd werd, kwam ik op voor LHBTI+ -rechten en repareerde ik de ongelijke vergoeding

Meer over Marc Newsome