Door Gijs Holla op 15 november 2014

Schriftelijke vragen over veiligheid station

Via de sociale media hebben wij enkele berichten ontvangen dat sinds iedereen moet in- en uitchecken bij de stationspoortjes de drukte in de hal flink is toegenomen doordat er lange rijen ontstaan voor de poortjes. Met name tijdens de spits is dit het geval. Wij kregen onder andere de onderstaande foto onder ogen.

Als frequent gebruiker van het station herken ik deze drukte. Zoals u weet is de NS van plan om de poortjes in de toekomst te sluiten, iets waar mijn fractie zich tegen verzet. Als de poortjes dichtgaan dan zullen de rijen nog langer worden omdat het passeren van de poortjes dan nog langer gaat duren.

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze situatie. Het feit dat de NS geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de poortjes vergroot onze zorgen. Daardoor is het voor onze fractie onduidelijk of de gemeente heeft beoordeeld of de veiligheid, met name bij grote drukte, wel gewaarborgd is. Op basis van artikel 45 van het reglement van orde stellen wij daarom de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de beschrijven problematiek?
  2. Heeft het college onderzocht of de poortjes – zowel in de huidige (open poortjes, iedereen checkt in) als in de definitieve (dichte poortjes) situatie – de drukte in de spits aankunnen?
  3. Zo ja, bent u bereid dit onderzoek naar de raad toe te sturen?
  4. Indien u dit niet onderzocht heeft bent u bereid dit alsnog te doen?
  5. Indien blijkt dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden bent u dan bereid om de poortjes per ommegaande weg te halen?
Gijs Holla

Gijs Holla

Wie is er nou niet trots op Leiden en haar inwoners? Ik wel in elk geval. Maar hoewel het over het algemeen in Leiden goed gaat, zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk. Wijken kunnen nog schoner en groener zijn, bewoners kunnen nog beter worden ondersteund indien nodig en onze prachtige binnenstad kan nog veel mooier. De

Meer over Gijs Holla