Door Elwin Wolters op 2 juni 2017

Schriftelijke vragen: pas parkeernormen aan

Door strenge gemeentelijke parkeernormen worden nieuwbouwprojecten gefrustreerd, zo stond enige tijd geleden in veel kranten te lezen. Vaak eist een gemeente dat er per nieuwe woning minimaal één of soms zelfs meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Maar in verstedelijkte gebieden, zoals Leiden, levert dat vaak problemen op: de ruimte is er niet en de kosten lopen op. Daardoor blijft de woningbouw in de Randstad achter, zo concludeerde de Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van hun onderzoek “Parkeren en Verstedelijking”. De PvdA en GroenLinks vrezen dat ook de Leidse parkeernormen een oorzaak zijn voor minder woningbouwprojecten en dat de betaalbaarheid van nieuwe woningen in het geding komt

In een dicht bebouwde stad zoals Leiden is de grond beperkt. Er moet dan goed gekeken worden wat er met die grond gebeurt: komt er een woning, maak je er een parkeerplek van of zorg je voor extra groen of extra speelplekken in de wijk? De PvdA en GroenLinks maken duidelijk de keuze voor een fijne leefomgeving en betaalbare woningen en roepen het college dan ook op om ervoor te zorgen dat parkeernormen dit niet in de weg zitten. Daarbij willen ze graag dat het college een onderzoek uitvoert naar of bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm afgeschaft kan worden en naar Amsterdams voorbeeld een maximum parkeernorm in te voeren is.

Omdat inmiddels in bijna heel Leiden betaald parkeren is ingevoerd, ontstaat volgens GroenLinks en de PvdA bovendien de mogelijkheid om op postcode-adressen van nieuwbouwprojecten geen of minder parkeervergunningen uit te geven.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen GroenLinks en de PvdA het college de volgende vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van het onderzoek “Parkeren en Verstedelijking”?
  2. Zijn er bij de gemeente recente projecten bekend die niet zijn doorgegaan door gemeentelijke parkeernormen? Zo ja, welke?
  3. Zijn er bij de gemeente recente projecten bekend waarbij de kosten zijn opgelopen door gemeentelijke parkeernormen? Zo ja, welke?
  4. Wat heeft volgens het college voorrang bij een nieuwbouwproject: goede parkeervoorzieningen of een fijne leefomgeving met genoeg groen en genoeg speelplekken?
  5. Wanneer zijn de gemeentelijke parkeernormen voor het laatst herzien?
  6. Is de wethouder bereid om een onderzoek uit te voeren om bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm af te schaffen en eventueel, naar Amsterdams voorbeeld, een maximum parkeernorm in te voeren?
  7. Heeft de gemeente, nu of in de toekomst, de mogelijkheid om op postcode-adressen van nieuwbouwprojecten geen of minder parkeervergunningen uit te geven?
  8. Wordt er bij de Leidse parkeernorm rekening gehouden met parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en deelauto’s?
Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters