Door Elwin Wolters op 2 september 2016

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

De PvdA Leiden stelde de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van technisch dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag:

Vertrek Jacobs klap voor Leidse werkgelegenheid & leefbaarbeid
Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied.

Bronnen:
Leidsch Dagblad, Zorgen om vertrek van firma Jacobs uit Leiden, 19 augustus 2016: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article28411503.ece/Zorgen-om-vertrek-van-firma-Jacobs-uit-Leiden
Den Haag Direct, Europees hoofdkantoor Jacobs vestigt zich in Beatrixkwartier Den Haag , 24 augustus 2016, http://www.denhaagdirect.nl/europees-hoofdkantoor-jacobs-vestigt-zich-in-beatrixkwartier-den-haag/

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:
• Bent u bekend met de berichtgeving uit o.a. het Leidsch Dagblad, dd. 19 augustus, over het vertrek van Jacobs uit Leiden?

• Heeft het college contact met Jacobs gehad tijdens hun zoektocht naar een nieuwe locatie?
o Zo ja, waarom is het niet gelukt om dit bedrijf ergens anders in Leiden te huisvesten?
o Is bij deze zoektocht ook gekeken naar kantoorruimte in bijvoorbeeld het stationsgebied? En waarom was hier geen passende locatie te vinden?
Het vertrek van de firma Jacobs zorgt er ook voor dat 1100 werknemers uit Leiden verdwijnen en dat zij hun geld niet meer in Leiden zullen uitgeven. Dit betekent dat vele Leidse toeleveranciers, zoals catering, schoonmaak en beveiliging, mogelijk een grote klant zullen verliezen. Voor de PvdA Leiden is werkgelegenheid van groot belang. Het verlies van een grote organisatie als Jacobs zorgt voor dalende inkomsten en mogelijk ontslagen werknemers bij deze vaak kleine en middelgrote bedrijven.
• Kan het college een analyse geven van de directe en indirecte gevolgen op de Leidse werkgelegenheid na het vertrek van Jacobs? Kan het college hierbij specifiek ingaan op de gevolgen voor de leveranciers, veelal uit de Leidse middenstand?
• Is het college bereid om in contact met deze Leidse toeleverancies te treden en hen, indien gewenst, ondersteuning aan te bieden? Zoals bijvoorbeeld een bemiddelende rol naar Jacobs voor het behoud van bestaande contracten?
De verhuizing van Jacobs naar Den Haag zorgt voor verdere leegstand in Leiden. Vastgoedeigenaar Urban Interest geeft in het artikel aan om het gebouw om te bouwen tot appartementen.
• Wat zijn de gevolgen van het vertrek van Jacobs voor de leegstand van de Leidse kantorenmarkt?
• Is het college bereid om in gesprek te gaan met vastgoedfirma Urban Interest om ook te kijken naar sloop/nieuwbouw?
Leegstand heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt en zorgt vaak voor verloedering, gevoel van onveiligheid en verwaarlozing. De buurtvereniging Bockhorst, uit de aangrenzende woonwijk, vreest, net zoals de PvdA Leiden, voor de leefbaarheid in het omliggende gebied. Leefbaarheid in de wijken is voor de PvdA Leiden een belangrijk punt. De PvdA vindt daarom dat leegstand zoveel mogelijk moet worden bestreden om er voor te zorgen dat verloedering wordt tegengegaan.
• Is het college bereid om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat na de verhuizing van Jacobs de leefbaarheid rondom het leegstaande pand goed blijft?
Namens de fractie van de PvdA Leiden,

Anna van den Boogaard
Raadslid Werk & Inkomen en Financiën

Elwin Wolters
Duo-raadslid Stedelijke ontwikkeling

Elwin Wolters

Elwin Wolters

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig

Meer over Elwin Wolters