Door Zuidwest op 23 januari 2017

Schriftelijke vragen: weekmarkten zijn van groot belang voor de wijken

De PvdA-fractie vindt dat de Leidse weekmarkten bijdragen aan een levendige wijkeconomie en een prettige sfeer om te wonen. Een gevarieerde en levendige wekelijkse markt kan een spilfunctie in een buurt vervullen. De markt zorgt voor sfeer in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar op de markt en doen op de markt en in het winkelcentrum, hun wekelijkse boodschappen, op enkele meters van hun eigen huis. Samen met de wijkwinkelcentra zijn de markten als het ware de huiskamers van de buurt.

Bovenstaande geldt ook voor de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Op 11 januari werd echter marktkoopman Ilias Elmarsse gesommeerd zijn handel te stoppen op de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Een handhaver van de gemeente wees hem erop dat volgens de vergunning vanaf 15.00 uur geen verkoop meer mag plaatsvinden en de markt opgeruimd moet zijn. De markthandelaren zijn verbaasd over het plotseling verschijnen van de handhavers van de gemeente en stellen dat ze al vier jaar lang zonder problemen wekelijks tot het einde van de dag op de markt staan.

Voor de PvdA-fractie is een levendige wijk heel belangrijk. Daarom stelt de PvdA fractie op grond van artikel 45 de volgende vragen aan het college:

1. Waarom is de vergunning op het Bevrijdingsplein tot 15.00 uur en niet tot 17.00 uur?

2. Welke afspraken zijn er gemaakt met andere markten in Leidse wijken? Wat zijn daar de afgesproken verkooptijden?

3. Deelt de wethouder de mening van de PvdA dat een wekelijkse markt bijdraagt aan een levendige wijk en sociale cohesie?
Zo nee, waarom niet?

4. Is de wethouder het met de PvdA eens dat de Gemeente wekelijkse markten in wijken moet stimuleren en niet moet hinderen?
Zo nee, waarom niet?

5. Is de wethouder bereid met de omliggende wijk van het bevrijdingsplein in gesprek te gaan over de weekmarkt en te kijken hoe de Gemeente kan bijdragen aan een levendige wekelijkse markt en daarbij in ieder geval te praten met de markthandelaren, winkeliersvereniging en de wijkvereniging?
Zo nee, waarom niet?

6. Is de wethouder bereid ook de geldende regels van andere wijkmarkten onder de loep te nemen om te kijken hoe de Gemeente Leiden hen (nog beter) kan stimuleren en deze een nog grotere bijdrage aan een levendige wijk kunnen leveren?
Zo nee, waarom niet?

Zuidwest

Zuidwest

De wijk Zuidwest grenst vrij dicht aan de binnenstad van Leiden, gescheiden door de spoorweg naar Utrecht. Zuidwest is grotendeels gebouwd in de jaren zestig met als basisgedachte de functiescheiding en het realiseren van licht, lucht en ruimte. Zuidwest bestaat uit vijf buurten: Haagwegkwartier, Boshuizen, Fortuinwijk, Gasthuiswijk en Vreewijk. Onze voorstellen uit 2014: Investeren in

Meer over Zuidwest