Door Anna van den Boogaard op 2 juli 2017

Schulden: beter voorkomen dan genezen

Schulden is een van de grootste maatschappelijke problemen aan het worden. De PvdA is dan ook erg blij dat het college meer gaat investeren in schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden.

De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens is de afgelopen jaren verergerd. In totaal heeft bijna één op de vijf Nederlandse huishoudens een risico op problematische schulden, of zit in een schuldhulpverleningstraject en meer mensen met een laag inkomen raken in de schulden. Bijna tweederde van de mensen met grote financiële problemen heeft een inkomen op of onder het minimumloon. “Er ontstaat een schuldenonderklasse”, aldus Marco Florijn, voorzitter van NVVK, de branchevereniging van schuldhulpverlening en sociaal bankieren (recent in Trouw)

Verder zien we dat de overheid steeds vaker verwacht van burgers dat ze zelfredzaam zijn. Tussen deze verwachting en wat burgers daadwerkelijk aankunnen ligt, volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) een groot verschil (lees hier mijn eerder bijdrage). Uit het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening blijkt dat het college dit begrijpt (ondertitel van plan: “Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal “) en echt inzet op het voorkomen en duurzaam verminderen van schulden. Door mensen actief te benaderen en niet alleen een schuld op te lossen maar ook te zorgen dat mensen het in de toekomst zelf kunnen.

Uitgangspunten nieuw beleidsplan

  • Schuldhulpverlening moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn: aanbod is maatwerk;
  • Toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn;
  • We organiseren een outreachende benadering van mensen die zichzelf niet melden voor hulp;
  • We hanteren een integrale aanpak, waarin aandacht is voor aanpak van oorzaken van schulden;
  • Nadruk ligt op preventieve activiteiten om schulden te voorkomen, vooral gericht op risicogroepen;
  • Beleid richt zich op duurzame gedragsverandering: minder recidive door betere nazorg;
  • Er komt een verkenning naar opties voor minder kosten en hogere kwaliteit van bewindvoering

Laagdrempelig en toegankelijk

Een belangrijke wijziging van het nieuwe beleidsplan ten opzichte van het oude beleidsplan is dat in het nieuwe beleidsplan geen beperkingen meer opgelegd worden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen en ook worden geen categorieën mensen meer uitgesloten van schuldhulpverlening (in de praktijk gebeurde dit gelukkig al). Verder wordt de schuldhulp verder toegankelijk gemaakt door spreekuren in de wijk te realiseren en de sociale wijkteams beter te scholen in het omgaan en herkennen van schuldenproblematiek.

In de commissie Werk & Middelen was er veel lof voor het plan van onze wethouder Marleen Damen en gaat het plan als hamerstuk (dus zonder wijzigingen) naar de raad van volgende week.

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard