Door Abdelhaq Jermoumi op 23 september 2016

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

Als PvdA vinden wij dat bij onderhoudswerken in de stad, het resultaat van het werk béter moet zijn en niet slechter!

Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden overgeslagen, omdat deze nog wel aan de normen voldoen. Zelfs na het werk liggen stenen los en erg hobbelig. Sommige delen zijn inmiddels 3 keer herbestraat.
Parkeervakken worden willekeurig wel of niet gedaan en als ze wel bestraat worden, dan is de bestrating verschillend van de andere niet-herbestrate vakken.

De wethouder antwoordde tijdens de laatste commissievergadering L & B (op rondvraag SP) dat de werkzaamheden passen binnen onderhoud en dat er geen sprake is van nieuwe bestrating. Door de opzichter zijn enkele delen afgekeurd en werden daarom opnieuw bestraat.
Het resultaat is helaas nog steeds niet van het niveau dat wij de openbare ruimte van onze stad toekennen.

Parkeerdruk
Een andere klacht gaat over de parkeerplaatsen die worden ingenomen voor opslag van materialen, zand en puin. Wij hebben zaterdag 17 september minimaal 10 parkeerplaatsen geteld die op dat moment niet gebruikt konden worden voor parkeren. Voor de Morsweg waar de parkeerdruk al heel erg hoog is, is dit zeer onvriendelijk bewoners. Enkele bewoners hebben hierover contact opgenomen met de gemeente, maar de gemeente gaf aan daar niets aan te willen doen.

De flat aan de Rijnoever van Stichting Werkende Jongeren heeft 30 parkeerplaatsen op eigen terrein. Tijdens de canvasactie is ons medegedeeld dat er zelfs geloot moet worden om een parkeerplaats te huren op dit terrein. Resultaat is dat bewoners van de flat óók parkeervergunningen hebben aangeschaft en daardoor ook op de Morsweg gaan parkeren. Bij de raadsbespreking waarin er besloten zou worden of de flat er mocht komen, heeft het college aangegeven dat maar weinig werkende jongeren een auto hebben en dat er daarom de parkeernorm laag kon blijven.
Concluderend: buurtbewoners verbazen zich over de uitvoering van de herbestrating en ook hoe de gemeente omgaat met de hoge parkeerdruk. Dit was voor de fractie van de PvdA aanleiding om contact te zoeken met de buurtbewoners en ook ter plekke het werk te gaan bekijken.

Op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Is het college het met ons eens dat de geleverde kwaliteit van het onderhoud aan de bestrating van slecht niveau is? Sterker nog de bewoners geven aan dat de straat er na de herbestrating slechter bij ligt dan ervoor. Zo nee, waarom niet?

2. Welke afspraken zijn er gemaakt over de kwaliteit van de bestrating met het bedrijf dat hiervoor verantwoordelijk is?

3. Inspecteert het college de kwaliteit van het uitgevoerde werk? Zo ja, wat zijn hiervan de bevindingen? En aan welke maatstaven wordt de uitvoering gecheckt? Zijn daar vaste standaarden voor?

4. Welke afspraken zijn er gemaakt over gebruik van parkeerplaatsen voor opslag tijdens de werkzaamheden? En waarom wordt er na signalen van bewoners niets gedaan om de overlast te beperken door aan de aannemer te eisen dat hij minder parkeerplaatsen gebruikt?

5. Klopt het dat er inderdaad sprake is van een wachtlijst voor parkeerkaarten voor bewoners van Rijnoever om te parkeren op eigen terrein?

6. Met hoeveel aanvragen parkeervergunningen is bij de ruimtelijke onderbouwing van de flat rekening gehouden en hoeveel zijn er daadwerkelijk (per heden) uitgegeven?

7. Indien het aantal aangevraagd parkeervergunningen om op straat te parkeren, hoger is dan werd veracht, is het college het dat met ons eens dat de bewoners van de Morsweg de dupe zijn van een hogere parkeerdruk door komst van de flat Rijnoever? Zo ja, voelt het college zich verplicht om hier actie op te ondernemen?

8. Is het college richting de bewoners van de Morsweg, bereid om een gebaar of een geste te doen, om het ongemak vanwege de werkzaamheden en de parkeerdruk te verzachten?

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi