Blijven strijden voor een stad voor iedereen

Door Abdelhaq Jermoumi op 16 juli 2020

De corona-crisis heeft veel in Leiden veranderd. Ontzettend veel mensen zijn geraakt. Allemaal kennen we wel iemand die ziek geworden is of op een andere manier geraakt is door de crisis. Maar, er ontstond ook iets moois. Leidenaren hielpen elkaar. De initiatieven waren talrijker dan de mensen die ze nodig hadden. Leiden op z’n best.

Toch zien we dat de corona-crisis vooral de kwetsbare mensen in onze stad raakt en daarmee de tweedeling in onze maatschappij versterkt. De Partij van de Arbeid blijft daarom strijden voor een stad voor iedereen. Met minder tegenstellingen en meer verbinding. Waar iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.

Voor de PvdA is het belangrijk is dat we de zwaksten ontzien, aandacht hebben voor de sociale stad die we zijn en willen blijven en zorgen voor investeringen in betaalbare woningen en goed onderwijs. Als we ervoor zorgen dat iedereen in Leiden kan meedoen, maakt dat onze hele stad sterker. Toch zien we daar nog grote uitdagingen. In onze stad groeien er nog steeds kinderen in armoede op. In onze stad kunnen veel mbo’ers nog steeds geen stage of baan vinden. In onze stad kunnen nog steeds veel gezinnen geen betaalbare woning vinden. Daar willen we de komende jaren verandering in brengen.

Een aantal thema’s die daarin de komende jaren erg belangrijk zijn:

  1. Meer betaalbare woningen. Ook moeten we ingrijpen in de woningmarkt. Daarom wordt verkamering nu aangepakt, pakken we huisjesmelkers aan en zetten we in op een zelfbewoningsplicht en het terugdringen van AirBNB.
  2. Goed werk. Iedereen moet de zekerheid hebben van een baan. Daarom zetten we in op basisbanen, investeren we in wijkwinkelcentra en helpen we mensen met schulden.
  3. Toegankelijke zorg. We hebben als gemeente nog nooit zoveel geld uitgegeven aan ons sociaal domein. Toch moeten we kritisch kijken of onze zorg wel bij de juiste mensen terecht komt. Waarom hebben zoveel Leidse jongeren jeugdzorg nodig? Het moet toch lukken om een stad te zijn waar al onze jongeren tot hun recht komen.
  4. Gelijke kansen. We investeren in gelijke kansen voor alle kinderen. Er moet niet alleen werk zijn voor jongeren die van de universiteit afkomen, maar ook voor mbo-studenten. Ook bestrijden we het groeiende lerarentekort. Via de Stedelijke Jeugdaanpak blijven we investeren in het bieden van perspectief.
  5. Inclusieve stad. Racisme is een gif. Op 14 juni riepen 2500 mensen op het GHC terrein in koor: Black Lives matter! De pijn van alledaags racisme, van onrecht, van uitsluiting. Alleen erbij zijn is niet genoeg. Wat kan de gemeente doen om racisme in  de stad aan te pakken? Een stadsgesprek over racisme lijkt ons een essentiële eerste stap!

Leiden is een prachtige stad. We zijn er voor elkaar en we helpen elkaar waar dat kan. Ondanks deze moeilijke en onzekere tijden, kijkt de PvdA-fractie positief naar de toekomst. Nu komt het aan op de politieke wil om diezelfde kracht te gebruiken voor een nieuw perspectief voor onze stad, samen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we sterker uit deze periode komen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich in Leiden thuis kan voelen. Dat we de verschillen tussen mensen kleiner maken. En dat we, juist nu, opkomen voor de kwetsbare mensen in onze stad.

Lees hier mijn hele inbreng bij de Algemene Beschouwingen (het debat waar de gemeenteraad vooruit kijkt naar de komende twee jaar)

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi