Door Gijs Holla op 25 september 2014

Tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai moet blijven

Afgelopen maandag heeft Erica namens de fractie contact gezocht met de Tweede Kamerfractie om deze te overtuigen om tolk Ahmadzai een verblijfsvergunning te geven. Deze tolk heeft voor ons land gewerkt in Afghanistan en wordt met de dood bedreigd door de Taliban. Zijn broer is al vermoord omdat ze dachten dat hij het was. Teeven wil zijn asielaanvraag niet honoreren en dus moet hij terug naar Afghanistan.

De fractie vindt dat onbestaanbaar. Vandaar onze actie richting de Tweede Kamerfractie. Helaas heeft dat niets opgeleverd. Sterker nog, gisteren heeft onze kamerfractie een debat over Ahmadzai op schandelijke wijze geblokkeerd. De voorzitter van de landelijke JS heeft daar een sterk opiniestuk over geschreven. Dat vind je hieronder.

Ik heb net een petitie ondertekend zodat er alsnog in de Tweede Kamer over Ahmadzai gesproken moet worden. Als je dat ook wil kan je hier tekenen.
********

Opiniestuk Bart van Bruggen

Bart van Bruggen, voorzitter van de Jonge Socialisten, de jongerenvereniging van de PvdA, schaamt zich vandaag diep dat hij van de PvdA is. ‘Omdat medemenselijkheid overboord gekieperd wordt uit politieke overwegingen.’

We waren net zo blij, na afgelopen week. Diederik Samsom liet een PvdA-verhaal horen tijdens de algemene politieke beschouwingen, eiste meer ambitie van het kabinet om werkeloosheid te bestrijden en dwong en passant af dat Mark Rutte afstand nam van het racistische gedrag van Geert Wilders. Vandaag schaam ik me echter diep dat ik van de PvdA ben.

Wat is er gebeurd? De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai, die in eigen land met de dood bedreigd wordt omdat hij tolkte voor het Nederlandse leger, wordt uitgezet. Binnen Europa moet je namelijk asiel aanvragen in het land waar je binnenkomt, in het geval van Ahmadzai was dat Noorwegen. Daar werd zijn asielvraag echter afgewezen, omdat hij niet voor de Noren heeft getolkt. Een klassiek en schrijnend voorbeeld van hoe bureaucratische regeltjes het winnen van de menselijke maat.

Dat de PvdA daar om politieke redenen in mee gaat, brengt mijn bloed aan het koken
Staatssecretaris Teeven (van Asiel, red.) gaf geen krimp, waarop verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer terecht een debat over de kwestie aanvroegen. Mensen die bedreigd worden omdat ze ons helpen laten we namelijk niet aan hun lot over. De Kamerfracties van VVD en PvdA presteerden het echter om dat debat te blokkeren op een wijze waar alleen Frank Underwood, de gewetenloze politicus uit de Amerikaanse serie House of Cards, zich niet voor zou schamen.

Te schandalig voor woorden
Het feit alleen al dat staatssecretaris Teeven het vertikt om z’n discretionaire bevoegdheid te gebruiken om deze tolk een verblijfsvergunning toe te wijzen is om woest van te worden, maar helaas zijn we van deze staatssecretaris niet veel beter gewend. Dat de PvdA daar om politieke redenen in mee gaat, brengt mijn bloed aan het koken. En dat beide partijen vervolgens weigeren daar in een debat verantwoording over af te leggen is te schandalig voor woorden.

Ik schaam mij vandaag diep dat ik van de PvdA ben. Omdat medemenselijkheid bij ons hoog in het vaandel staat. Omdat we niet wegkijken als regeltjes en ambtelijke procedures een menselijke oplossing in de weg staan. En omdat dat nu allemaal overboord gekieperd wordt uit politieke overwegingen. Bah.

Gijs Holla

Gijs Holla

Wie is er nou niet trots op Leiden en haar inwoners? Ik wel in elk geval. Maar hoewel het over het algemeen in Leiden goed gaat, zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk. Wijken kunnen nog schoner en groener zijn, bewoners kunnen nog beter worden ondersteund indien nodig en onze prachtige binnenstad kan nog veel mooier. De

Meer over Gijs Holla