Door Privé: Gijs Holla op 4 juni 2013

Transvaal verdient oplossing voor het parkeerprobleem

Het college heeft weer eens een van de wijken buiten de singels in de steek gelaten. Deze keer is het Transvaal waar het college weigert om iets te doen aan de parkeerproblematiek. Iets dat zij wel beloofd heeft aan het begin van het jaar. Hieruit blijkt maar weer eens dat het huidige college niet voor niets het college van de binnenstad wordt genoemd. Wij leggen ons hier niet bij neer en zullen de komende weken met voorstellen komen om het parkeerprobleem op te lossen.

Sinds de invoering van de blauwe zone in enkele wijken rond de binnenstad heeft Transvaal te maken met een enorme parkeeroverlast. Ik scheef daar al eens eerder over. Ook ben ik er enkele keren wezen kijken oa samen met enkele bewoners en heb de overlast met eigen ogen gezien. Er moet echt iets aan gedaan worden al is het maar omdat de verkeersveiligheid in het gedrang is.

Wat het allemaal nog zuurder maakt is dat de bewoners zich zeer constructief hebben opgesteld richting gemeente. Ze hebben zelf een enquête gehouden en ze zijn met zeer goed verdedigbare oplossingen gekomen. Daarop is door het college de belofte gedaan dat het college voor de zomer met een oplossing zou komen. De ultieme vorm van publieksparticipatie. Ik kan me dan ook voorstellen dat dit wordt ervaren als de ultieme vorm van ‘in de steek gelaten worden’.

Zoals gezegd leggen wij ons hier niet bij neer. Net zoals we dat ook niet gedaan hebben toen we opkwamen voor de Rijndijkbuurt (geen ingang parkeergarage Lammermarkt via Marislaan), de Kooi (geen snelweg/RWO door de Sumatrastraat), de Kooi (tegen de wateroverlast wateroverlast) en de Stevenshof (tegen de onveilige rotonde bij Haagse Schouw). Allemaal sitiaties gelegen in wijken buiten de singels en allemaal wijken die door hetcollege van de binnenstad op de een of andere manier in de steek zijn gelaten.

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla