Door Binnenstad op 12 oktober 2012

Update: Kinderen terug in de binnenstad

De ruim 2500 kinderen jonger dan 18 jaar die nu wonen in de Leidse Binnenstad stonden in de recente nota Verder met de Binnenstad niet genoemd.

De nota staat vol met prachtige plaatjes hoe de Binnenstad zich verder ontwikkelt. Het is een gebruikshandleiding voor iedereen die in de binnenstad wil investeren.
Het leek erop dat er dan alleen maar studenten, yuppen en gefortuneerde 50-plussers in die binnenstad (mogen) wonen.

Juist een levendige binnenstad is een omgeving waar ook kinderen wonen en spelen op pleintjes en in stegen. Niet voor niets heb ik al eerder een motie ingediend om voorzieningen te treffen voor deze groep. De wethouder verschoot van kleur toen de vergeten groep kinderen door mij werd in gebracht.
Snel werd er door ambtenaren ingefluisterd dat er toch straks in het Groene Singelpark ruimte kwam voor kinderen. Dat is natuurlijk zo maar ook in de vele kinderrijke gebieden in de binnenstad kunnen en moeten er mogelijkheden blijven om met je kind te blijven wonen.
De wethouder zal voor de raad van 9 oktober zijn stuk aanpassen.

 

Binnenstad

Binnenstad

De Binnenstad is het hele gebied binnen de singels inclusief de directe omgeving van het Centraal Station. Er wonen ongeveer 20.000 Leidenaren. De binnenstad is een van de belangrijkste economische en culturele motoren van onze stad met verschillende (Rijks)musea, duizenden monumenten, het kernwinkelgbied en prachtige grachten. De binnenstad trekt bijna 1 miljoen toeristen per jaar

Meer over Binnenstad