Van afval naar grondstof

Door Abdelhaq Jermoumi op 8 juli 2020

Tegenwoordig kijken we anders naar afval. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. Afval heeft waarde en moeten we zoveel mogelijk hergebruiken. In de Afvalstoffenverordening staat hoe we in Leiden het afval inzamelen, welk afval gescheiden kan worden voor hergebruik en wie het mag inzamelen. Deze week bespraken we in de commissievergadering van de gemeenteraad deze vernieuwde verordening die nu beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen, zoals meer recycling en afvalpreventie.

Wethouder Yvonne van Delft gaf aan dat er in het najaar een apart afvalpreventieplan naar de commissie komt, omdat voorkomen van afval uiteindelijk het meeste duurzaam is. Zwerfafval is voor veel mensen een irritatie en gelukkig zien we erg veel voorbeelden in de stad waar inwoners zelf initiatief nemen om de eigen omgeving vrij te houden van zwerfafval. Zwerfafval rond horeca en winkels vraagt helaas meer aandacht. De zogenaamde 25-meter regel die ondernemers verplicht om de eigen omgeving schoon te houden van zwerfafval moet beter gehandhaafd worden. De wethouder kon toezeggen om met een handhavingsstrategie te komen bij het nieuwe plan.

In 2019 is er 1388 ton plastic opgehaald uit Leids afval, waar dat in 2018 nog 293 ton was.

 

Ik ben ook erg tevreden over het resultaat in 2019 van de inzameling van plastic. Sinds enkele jaren zamelen we kunststof, metaal en drankkarton niet meer apart in, maar doen we dit via nascheiding. Ook deze techniek van afvalverwerking ontwikkelt zich steeds beter en we kunnen al zeggen dat de keuze voor nascheiding goed is geweest. In 2019 is er 1388 ton plastic opgehaald uit Leids afval, waar dat in 2018 nog 293 ton was.

We gaan na jaren procederen eindelijk starten met een JA-sticker. De PvdA is altijd voorstander geweest van het gebruik van een JA – sticker voor ongeadresseerde reclamefolders. Inwoners die deze folders willen blijven ontvangen, moeten straks een sticker op hun brievenbus plakken. Huis-aan-huis-bladen en bewonersbrieven mogen straks nog wel worden bezorgd in brievenbussen zonder sticker. Met deze maatregel gaan we veel oud papier voorkomen.

Het is goed en belangrijk voor toekomstige generaties dat we duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen en voorwerpen langer en opnieuw gebruiken.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi