Door Helma Baart op 8 december 2015

Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi

In 2009 is een akkoord gesloten tussen woningbouwcorporatie De Sleutels en bewoners van de Oude Kooi om de Centrale Blokken van de Oude Kooi te gaan renoveren. Dat besluit is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad op basis van een initiatief raadsvoorstel van de toenmalige fractie van de PvdA. Eerder dit jaar heeft De Sleutels laten weten opnieuw te onderzoeken wat sloop/nieuwbouw kost t.o.v. de afgesproken renovatie. Uit dat onderzoek blijkt dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw. Daarom stelt De Sleutels nu voor om de woningen alsnog te slopen.

Afgelopen maandag hebben we in onze fractie gesproken over dit gewijzigde standpunt van De Sleutels. De fractie heeft besloten op dit moment geen redenen te zien om haar standpunt te veranderen. We blijven achter het genomen besluit en akkoord uit 2009 staan. De volgende argumenten zijn daarin voor ons relevant en overtuigend.

Ten eerste zijn er geen dusdanige nieuwe omstandigheden die een ander standpunt rechtvaardigen. Ook bij het akkoord in 2009 was al duidelijk dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw en ook toen realiseerden wij ons al dat bewoners voor lange tijd hun huis uit moesten. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon.

Ten tweede vinden wij het in 2009 doorlopen participatietraject te belangrijk om zomaar op zij te schuiven. Dat was een intensief proces met een uitslag waar het overgrote deel van de bewoners goed mee kon leven. Dat soort processen moet je koesteren. Niet na een paar jaar de prullenbak ingooien.

Ten derde was onderdeel van het onderhandelingsresultaat uit 2009, dat de Noordelijke Blokken gesloopt mochten worden. Door nu alsnog de Centrale Blokken te slopen, lijkt het alsof hier de salamitactiek wordt toegepast en dat mag niet beloond worden.

Tenslotte zijn de Centrale Blokken architectonisch van groot belang. Het is uniek erfgoed van de voormalige socialistische woningbouwvereniging de Eendracht en vormt het prachtige hart van de Oude Kooi. Dat verdient extra aandacht en bescherming van onze partij!

Het is voor onze fractie dan ook een heldere keuze. We blijven achter de renovatie en daarmee achter de bewoners van de Oude Kooi staan.

Helma Baart
Raadslid Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

Helma Baart

Helma Baart

Ik wil de stem van alle bewoners in Leiden zijn richting de Raad en naar de bewoners terug. Ik ben gekozen als vertegenwoordiger door u en ben er voor u. Ik ben een moeder van 3 volwassen kinderen (2 meiden, 1 zoon). Heeft u mijn hulp nodig? Schroom niet; neem dan vooral contact met mij

Meer over Helma Baart