Door Roodenburgerdistr. op 20 december 2016

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen:

Voorzitter,

In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over een paar jaar is Leiden niet meer verantwoordelijk voor de hele regio, maar zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk. Voorlopig is dat nog niet zover, het gaat er nu om stap voor stap te stoppen met sommige voorzieningen en om nieuwe woonvormen op te bouwen. Het zal zo blijven dat sommigen in onze stad extra ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Vanuit de noodopvang of als vorm van Beschermd wonen. In het oude systeem lieten we daarbij coöperaties voor ons bepalen waar zij woningen vrij hadden. Dit zorgde er voor dat bepaalde wijken alle last hiervoor moesten dragen. Stelt u zich voor, u bent die moeder die net een kind heeft gekregen en weinig aan slapen toekomt en dan heeft u twee buren die geplaatst zijn en eigenlijk te weinig begeleiding krijgen. Gevolg: allerei overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld vooral ’s nachts wakker te zijn en harde muziek te draaien. Beschermd wonen hoeft niet veel overlast te veroorzaken, maar de kans wordt wel vergroot als beschermd wonen teveel in één wijk samen zit.

Wij vinden het als PvdA prima dat we in Leiden beschermd wonen hebben. Je laat mensen niet aan hun lot over, maar je houdt ook niet jarenlang hun handje vast. Je helpt ze namelijk om weer op eigen benen te kunnen staan en dat is wat de meeste mensen ook het liefst willen. Doordat dit naar de individuele gemeente wordt verplaatst, kunnen we dit nog veel beter doen. Meer op maat, meer wijkgericht en beter voor iedereen. Er zijn daarbij wel twee dingen die de Partij van de Arbeid graag wil toevoegen!

Alllereerst wil de Partij van de Arbeid dat het voor iedereen in Leiden fijn wonen is en blijft. Zowel voor die mensen die tijdelijk even ondersteuning nodig hebben. Als voor alle andere inwoners. Daarom is het belangrijk dat niet één wijk al deze mensen moet opvangen, maar dat alle wijken solidair zijn! Hiermee voorkom je dat enkele wijken de volle last moeten dragen. Daarom dienen wij een motie in waarin we het college oproepen om de woonvoorzieningen te verspreiden over de verschillende wijken van Leiden. Door daar nu al duidelijk over te zijn, hoeven we dat later niet meer aan te passen! Als alle wijken solidair zijn, heeft uiteindelijk geen enkele wijk echt overlast of allemaal een klein beetje.

Een tweede zorg van de PvdA is dat we de huid gaan verkopen voordat de beer geschoten is. De Groenoordhallen zijn een voorbeeld waar we in Leiden iets hebben afgebroken, zonder daar eerst een goed alternatief voor te hebben. Dat mag in deze zorg niet gebeuren. Voordat we voorzieningen gaan afbouwen, wil de Partij van de Arbeid zeker weten dat het alternatief goed georganiseerd is. We hebben straks geen centrale voorzieningen meer en dan ontstaat het risico dat mensen te snel de wijken in worden gebracht. Dan gaat de leefbaarheid in die wijken onderuit.

Voorzitter, het is prima dat de gemeenten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en wij willen via deze twee moties invulling geven aan die verantwoordelijkheid. Zo zorgen we er namelijk als gemeente voor dat alle wijken solidair zijn met elkaar en dat het in alle wijken goed leven is en blijft. En dat zijn thema’s waar wij als Partij van de Arbeid elke dag voor willen strijden.

UPDATE: de wethouder heeft beide moties omarmd.

Roodenburgerdistr.

Roodenburgerdistr.

Het Roodenburgerdistrict is de grootste district van Leiden. Het ligt in het zuidwesten van Leiden en bestaat uit de wijken Tuinstadwijk, Meerburg, Lammenschansdriehoek, Fruitbuurt, Professoren- en Burgemeesterswijk, Roomburg, het Waardeiland en de Zeeheldenbuurt. Er wonen ruim 21.000 Leidenaren en er bevinden zich ook veel bedrijven en arbeidsplaatsen (kleine 8.000). Onze voorstellen uit 2014: De wijkvisie

Meer over Roodenburgerdistr.