Door Anna van den Boogaard op 17 december 2015

VOG voor meer vrijwilligers gratis!

In 2015 berekende het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. De groep die dat structureel doet is uiteraard kleiner maar van essentieel belang voor onze samenleving. De kosten die vrijwilligers in sommige gevallen moeten maken voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag dan ook niet drempelverhogend werken!

De kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag gaat in 2016 aanzienlijk omhoog (de prijs voor een VOG gaat van € 30,05 naar € 41,35 en de digitale VOG wordt ook duurder en gaat van € 24,55 naar € 33,85).

Voor bijvoorbeeld vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werken is de VOG al gratis. Voor vrijwilligers die met andere kwetsbare groepen werken, zoals mensen met een fysieke of psychische beperking, laaggeletterden, ouderen of asielzoekers niet. Er zijn bovendien veel vrijwilligers die met geldzaken, materiaal en vertrouwelijke gegevens omgaan. Het is daarom van groot belang, dat indien nodig, er een goede screening voorhanden is. De hoge prijs van een VOG mag er wat de PvdA Leiden niet toe leiden dat mensen/organisaties de VOG niet aanvragen en/of afzien van het vrijwilligerswerk.

Daarom hebben wij afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die het college oproept te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de VOG voor een grotere groep vrijwilligers gratis te verstrekken. Zeker voor die vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard