Wat groen is, moet groen blijven

Door Suzanne van der Jagt op 24 maart 2019

Op dinsdagavond 12 maart organiseerden onze raadsleden Abdelhaq Jermoumi en Suzanne van der Jagt een bijeenkomst voor PvdA-leden uit het Roodenburgerdistrict (Professoren- en Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt, Meerburg, Roomburg, Waardeiland en (Klein) Cronesteyn). Lees hier het verslag.

Als je een bijeenkomst organiseert voor de PvdA-leden in het Roodenburgerdistrict gaat het natuurlijk over het Roomburgerpark. Maar ook over verkamering, het groen houden van de buurt, het openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

De avond begint met een gesprek over het Roomburgerpark. De aanwezigen vinden het van belang dat het park groen blijft. De aarde zou niet bedekt moeten worden met kunstgras, maar met echt gras. Er moet voldoende ruimte blijven om te wandelen en spelen.

Wat voor de bewoners vast staat, is dat elke scenario aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. Groen blijft ‘echt’ groen. Geluidsoverlast wordt beperkt. En de verkeersveiligheid wordt geborgd. Een hele uitdaging, gezien het huidige (auto)verkeer dat hier rondrijdt. Zij zien veel alternatieven voor de huidige plannen waarin sport de meest prominente plek krijgt en zijn benieuwd of deze alternatieve plannen een kans krijgen. Een goed participatietraject is van belang waarin waarbij de mensen in de buurt zich serieus genomen en gehoord voelen. Dat geldt op dit moment nog niet voor iedereen.

Verkeersveiligheid

De bewoners maken zich zorgen over de veiligheid van de grote hoeveelheid kinderen die elke dag naar school fietsen. De angst is dat er met zoveel autoverkeer een keer iets mis gaat. De Burggravenlaan moet veiliger worden gemaakt. Denk aan een verhoogde rand naast het fietspad, een ‘sneaky fitnessroute’ en de inzet van klaar-overs. De gemeente en de scholen zouden hiervoor in actie moeten komen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het groen. Bewoners hebben de wens diverse straten te vergroenen en hebben hier ook concrete ideeën voor.

Het is voor jong en oud belangrijk dat de wijk, het centrum van Leiden en steden als Utrecht goed bereikbaar blijven. Het aantal bussen dat naar het centrum rijdt, is gehalveerd. De buurtbewoners zijn voorstander van kleinere busjes die vaker rijden. En bushokjes waar je op een prettige manier op de bus kunt wachten, ook als het regent. Ook vinden zij dat de rechtstreekse trein tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal moet blijven rijden, zonder al te veel tussenstops.

Verkamering

Tot slot hebben we het over verkamering, een probleem in onze wijk. Niet alleen gebeurt het (te) vaak, het gebeurt vooral in de goedkopere woningen waar bijvoorbeeld starters en ouderen ook aanspraak op willen maken. Duidelijk is dat iedereen een dak boven zijn hoofd moet hebben, maar dat kan en moet op een andere manier.

De verkamering zorgt voor overlast. In geluid, maar ook door de enorme hoeveelheid fietsen op de stoep die daardoor slecht toegankelijk is, zeker voor mensen met een rollator. De bewoners zien veel mogelijkheden om de problemen aan te pakken. Er moet bij worden gebouwd, het moet verplicht worden te wonen in een huis dat je koopt en er moet gehandhaafd worden. Zij hebben het gevoel langzaamaan erkenning te krijgen van het college voor de problemen waar zij de afgelopen jaren mee zijn geconfronteerd.

De bijeenkomst eindigt positief. Alle bewoners voelen zich gezegend dat ze in deze prachtige en fijne wijk mogen en kunnen wonen. Abdel en Suzanne – die de bijeenkomst namens de PvdA hebben georganiseerd – hebben toegezegd de waardevolle inbreng mee te nemen in hun standpuntbepaling van de partij bij de diverse besproken onderwerpen. Bij deze willen we iedereen nogmaals hartelijk danken voor hun inbreng!

Abdelhaq Jermoumi (gemeenteraadslid) en Suzanne van der Jagt, duo-raadslid en wijkvertegenwoordiger Roodenburgerdistrict.

Suzanne van der Jagt

Suzanne van der Jagt

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als programmamanager Langer Thuis. Daarnaast ben ik betrokken bij het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en tevens plaatsvervangend MT-lid. Met veel plezier ben ik daarnaast raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ik voer het woord op de onderwerpen Jeugd en Onderwijs. De

Meer over Suzanne van der Jagt