Door Anna van den Boogaard op 18 juli 2014

Werk maken van stages!

De PvdA pleit al jaren voor meer stageplaatsen bij de gemeente. In de laatste vergadering voor het reces diende de PvdA dan ook een motie in die het college oproept voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van 120 stageplaatsen per jaar. Eerder deed wethouder Damen al de toezegging zelf het goede voorbeeld te geven en een stagiair aan te nemen.

PvdA Raadslid Anna van den Boogaard: “de jeugdwerkloosheid stijgt nog steeds en er is een groot tekort aan stageplaatsen. Een stageplaats is vaak een opstap naar een echte baan en is vaak ook noodzakelijk voor het voltooien van een opleiding. De gemeente Leiden kan in deze een belangrijke bijdrage leveren en ook een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen!”

Ook heeft de PvdA het college verzocht een substantieel deel van de stageplaatsen te reserveren voor stageplaatsen op VMBO en MBOniveau en bij de jaarrekening een overzicht te presenteren van het aantal gerealiseerde stageplaatsen en het opleidingsniveau waarbinnen de stage past. Raadslid Anna van den Boogaard: “het viel ons op dat de focus van de gemeente juist lag op het aanbieden van stages aan jongeren met een HBO/WO opleiding. Dit terwijl de tekorten aan stageplaatsen ook groot zijn bij jongeren op het VMBO en MBO. Het bleek zelfs dat er momenteel geen enkele leerling van het ROC Leiden stage liep bij de gemeente”.

De motie “Werk maken van stages” werd door de gehele raad aangenomen. “Ik ben daar erg blij mee en heb nu echt goede hoop dat dit college voortvarend aan de slag zal gaan met het creëren van stageplaatsen om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid”, aldus Anna van den Boogaard.

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mij wil inzetten voor een stad waar de tweedeling kleiner wordt, we aardig zijn voor elkaar en iedereen mee kan doen.

Meer over Anna van den Boogaard