Door Erica Linger op 16 januari 2016

Werkbezoek Merenwijk – de wijkbibliotheek in de toekomst

In 2015 werd de wijkbibliotheek in de Merenwijk bijna gesloten. Er kwam veel protest uit de wijk en vanuit de PvdA hebben wij ons ook ingezet om de bibliotheek open te houden. Met succes, want de bibliotheek blijft open, maar wijkbewoners vragen zich af voor hoe lang. Dat was een reden voor de PvdA werkgroep cultuur om een werkbezoek te brengen aan de Merenwijk.

Afgelopen vrijdag was ik samen met de werkgroep cultuur en wethouder Marleen Damen in de Merenwijk. Wijkbewoners hadden een geweldig programma voor ons samengesteld. We hebben een bezoek gebracht aan de wijkbibliotheek, gesproken met ouderen die activiteiten organiseren bij Radius, een rondleiding gekregen in de Regenboogkerk en een bezoek gebracht aan het buurthuis en de Brede School. We hebben gesproken met wijkbewoners en met professionals die in de wijk werken. Eén ding viel op: wat een energie, betrokkenheid en liefde voor de wijk!

Centraal stond de vraag wat ervoor nodig zou kunnen zijn om de wijkbibliotheek ook in de toekomst open te kunnen houden. Geld is natuurlijk een probleem, want B+C moet bezuinigen. Maar uit alle ideeën die naar voren kwamen, kwam ook naar voren dat er nog veel kan worden gewonnen door meer verbindingen in de wijk te leggen.

Natuurlijk gebeurt er heel veel in de Leidse wijken en zijn er de afgelopen jaren al veel nieuwe verbindingen gelegd: (wijk)organisaties en bewoners kennen elkaar en werken vaak nauw samen. Toch kan er nog wel een slag worden geslagen als het gaat om het gebruiken van elkaars ruimtes en de verbinding zoeken met ondernemers en bedrijven. Waarom geen coffee bar in een wijkbibliotheek? Of een wijkbibliotheek in een winkelcentrum? Dat zou beide partijen kunnen versterken.

Zo zijn er vrijdag allerlei verschillende ideeën op tafel gekomen. Ideeën voor het verlevendigen van de bibliotheek in de Merenwijk, maar ook ideeën voor een overkoepelende visie over wijkbibliotheken in Leiden. De werkgroep cultuur van de PvdA Leiden gaat de komende tijd hard aan de slag met dit onderwerp: de bibliotheek van de toekomst en wijkbibliotheken in Leiden.

Bewoners van de Merenwijk, aanwezige organisaties & PvdA werkgroep cultuur, dank voor het organiseren!

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger