Door Martijn Otten op 24 november 2014

Werkgroep Sport op 2 december

Als duo-raadslid heb ik de eer om de portefeuillehouder te zijn op één van onze drie speerpunten: sport. Ik heb ook het geluk dat daar in de PvdA enorm veel kennis over is, zo is ons oud-raadslid Tjeerd Scheffer de topsportcoördinator van de gemeente. En dan zitten we ook nog eens op een moment waarin er grote veranderingen gepland staan voor de sportwereld: een sportnota met meer dan 30 miljoen voorziet in de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en de renovatie van de IJshal. Genoeg te bespreken dus op de eerste vergadering van de nieuw opgezette werkgroep Sport. Kom jij ook langs?

Het raadswerk is voor mij een mooie kans om met veel mensen in Leiden te spreken over hoe we de sport kunnen helpen en verbeteren. Ik heb interessante gesprekken gevoerd met sportverenigingen en combinatiefunctionarissen, op sportcafés en sportcongressen, als PvdA’er en als liefhebber. Al die gesprekken en discussies helpen mij enorm in het vormgeven van onze PvdA-visie op de Leidse sport. Door al die gesprekken heb ik me ook heel inhoudelijk kunnen verdiepen in de zwembad-discussie en spreek ik ook vanavond met mijn fractie over de combinatiefunctionarissen. Twee van mijn persoonlijke speerpunten voor de komende jaren.

Daarom vind ik het dus ook belangrijk dat de werkgroep Sport, wat al jaren bestond maar niet heel actief meer was, weer zou worden opgestart, zodat ik met andere PvdA’ers zou kunnen overleggen over de toekomst van de sport in Leiden. Dit wil ik op termijn ook graag gaan combineren met gastsprekers en werkbezoeken aan sportverenigingen. Zo maak ik het interessant voor iedereen die geïnteresseerd is, kan ik laten zien waar ik mee bezig ben en geef ik tegelijkertijd leden de kans om mee te praten over de beslissingen die wij als fractie maken.

Voor de eerste bijeenkomst heb ik Tjeerd Scheffer bereid gevonden om een presentatie te geven over zijn werk als topsportcoördinator en organisator van de Leiden Marathon. Wie Tjeerd kent, weet dat hij daar enorm gepassioneerd over kan praten, dus dat is sowieso interessant. Verder kan ik iedereen bijpraten over de onderwerpen die nu op de gemeentelijke agenda staan op het gebied van sport. Ik hoop jullie op 20:00 op het stadhuis te mogen ontvangen. Mocht de deur van het stadhuis (ingang aan de Breestraat) dicht zitten, kan je mij bellen op 06-16936517.

De foto heb ik met mijn telefoon gemaakt toen ik afgelopen week op bezoek was bij het Waterpolo Opleidings Centrum (WOC) in Zwembad de Zijl.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten