Door Martijn Otten op 30 april 2015

Werkgroep Sport op 27 mei over nieuwe Vijf Meihal

Sport is één van de speerpunten van onze PvdA-fractie, dus ik vind het, als raadslid, belangrijk om me daar heel actief mee bezig te houden. Ik ben wekelijks bij het sportcafé, probeer vaak naar sportwedstrijden te gaan en spreek met veel mensen uit de Leidse sportwereld. Daarnaast is er echter nog een groep die belangrijk voor mij is: de werkgroep Sport. Dit is een werkgroep met PvdA-leden die de Leidse sport interessant vinden en daar graag over meepraten. Het onderwerp voor volgende vergadering is de nieuwe Vijf Meihal en we zijn daarvoor te gast bij het Leonardo College.

Het Leonardo College is dé topsportschool van Leiden en daarvoor hebben ze veel gym- en sportruimte nodig. Bij de plannen rondom een nieuwe Vijf Meihal – de huidige hal komt uit 1968 en is sterk verouderd – is daarom een slimme combinatie gemaakt: het Leonardo krijgt een nieuw schoolgebouw naast de Vijf Meihal en het geld dat zij normaal aan gymlokalen zouden besteden, is nu gebruikt om de nieuwe hal een stuk groter te maken. Dit betekent dat de sporthal drie sportvelden groot zal worden, waar overdag door het Leonardo in gesport kan worden en wat ’s avonds veel meer ruimte biedt aan de verschillende zaalsportverenigingen in Leiden.

Door deze slimme combinatie is het wel extreem belangrijk geworden dat de sporthal op korte termijn gebouwd wordt, omdat er anders een nieuwe school staat en ze nog geen sporthal hebben. Dit wordt bemoeilijkt doordat de plannen voor de nieuwe hal nog afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het nieuwe Vijf Meibad, rondom de toekomst van ZZ Leiden en rondom de precieze financiën van dit plan. Dit leidt tot een ingewikkelde combinatie van belanghebbenden en van belangen en daardoor is het heel belangrijk hier met alle partijen goed over te spreken. Ik heb daarom ook via schriftelijke vragen mijn zorgen geuit om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Voor deze werkgroep-bijeenkomst hebben we aan Martijn Peetsold, de conrector van het Leonardo College en tegelijkertijd de voorzitter van de Stichting Topsport Leiden, gevraagd om ons hier meer over te vertellen. Wij zullen daarom ook vergaderen in het huidige Leonardo College (Noachstraat 2). Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk,  maar het zou wel fijn zijn als je je via de mail even bij mij kunt aanmelden.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden

Meer over Martijn Otten