Door Abdelhaq Jermoumi op 20 januari 2016

Wijkbijeenkomst over jongeren in Slaaghwijk

Opgroeien met uitdagingen in de Slaaghwijk

Als raadslid spreek ik bewoners die klagen over overlast, maar spreek ook jongeren die aangeven écht geen kant op te kunnen.

Op zaterdag 6 februari 19:00 uur organiseren wij samen met stichting jongeren in nood, een bijeenkomst in de Slaaghwijk met als hoofdthema jongeren. Binnen dit thema gaan we het hebben over werk, studie, perspectief op de toekomst, overlast vraagstukken en vooral het voorkomen van overlast.

Buurtbewoners klagen over hangjongeren en jongeren klagen over het gebrek aan begrip voor hun leefwereld. Via de stichting Jongeren in Nood hebben we inzicht gekregen in de consequenties van een onregelmatig leefpatroon en problemen veroorzaakt door schooluitval, verslavingen en schulden. Dagelijks zijn er veel professionals bezig om hier hulp en ondersteuning te bieden. Zijn de resultaten goed of moeten we dingen anders gaan doen?

Als gast hebben we Achmed Baadoud (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Nieuw-West) uitgenodigd. Hij is dagelijks bezig met deze thema’s in een grote stad als Amsterdam. Voor de aanpak van een overlastgevende jeugdgroep in Amsterdam koos hij voor een confronterende aanpak: school, werk of de cel. Maar Nieuw-West is ook een stadsdeel waar werkervaringsprojecten en andere slimme samenwerkingen worden gezocht om jongeren perspectief te bieden.

Wat kunnen wij van Amsterdam leren en wat doen wij hier in Leiden juist goed?

We gaan een discussie voeren en verder zullen we uiteraard ruimte geven voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

Wijkbijeenkomst Slaaghwijk
Zaterdag 6 feb 2016
Aanvang 19.30 uur (inloop 19:00 uur)
Buurtcentrum Op Eigen Wieken
Valkenpad 5

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi