Door op 7 februari 2016

Wijkbijeenkomst Slaaghwijk: samen moeten we het doen

Op zaterdagavond 6 februari organiseerde de PvdA Leiden samen met de stichting Jongeren in Nood een wijkbijeenkomst in de Slaaghwijk over jongeren in de wijk. Centraal hierbij stonden de problemen die jongeren in de wijk veroorzaken en ervaren. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West.

De avond werd ingeleid door Aart van Bochove van bureau Blaauwberg, dat onderzoek gedaan heeft naar het buurtprofiel van de wijk. Hij vertelde dat de wijk een verkeerde start heeft gemaakt door de eenzijdige functie van de wijk: de hoogbouw was enkel bedoeld om in te wonen, ondernemen en werken moest elders in de stad gebeurden. Deze ontwerpfout zorgde ervoor dat er enkele problemen in de wijk konden ontstaan. Zo ontstond er bijvoorbeeld een verstikkende sociale controle en kwam er overlast van hangjongeren. Van Bochove noemde echter ook een belangrijk pluspunt: de Slaaghwijk vervult de functie van lanceerplatform voor mensen die net beginnen aan hun woon- en werkcarrière.

Daarna was het woord aan Roxanne Hiensch en Omar el WijkbijeenkomstSlaaghwijk1Amrani van Stichting Jongeren in Nood. Zij helpen jongeren in de wijk door ervaringsdeskundigengesprekken te houden en door ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering. Zo proberen zij ervoor te zorgen dat alle jongeren in de wijk perspectief hebben en niet buiten de boot vallen.

Achmed Baâdoud kwam vertellen over zijn ervaringen als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West, een gebied dat met dezelfde problemen als de Slaaghwijk kampte. Hij introduceerde in Amsterdam een aanpak met drie smaken: overlast gevende jongeren hadden de keuze tussen school, werk of cel. Centraal stond het stellen van grenzen, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat er perspectief was voor de jongeren. Dit laatste gebeurde door jongeren voor een bepaalde tijd werk te geven in de wijk, zo volgde een gedeelte van de jongeren een opleiding tot verkeersregelaar, waarna zij in veel gevallen bij een werkgever in vaste dienst kwamen. Naast Achmed Baâdoud waren de wethouders Marleen Damen en Roos van Gelderen aanwezig namens het college.

WijkbijeenkomstSlaaghwijk2Een veel terugkerend onderwerp op de avond was de kloof tussen de jongeren en instanties: hoewel men bij de instanties hun best doet om de situatie te verbeteren, gaat dat niet altijd goed. Daarnaast blijkt dat jongeren vaak niet weten waar zij met hun problemen terecht kunnen. Maar er waren ook positieve zaken op te merken over de wijk: ondanks de problemen die er spelen, noemde wijkagent Perry Vrijburg de Slaaghwijk de mooiste wijk van Leiden, wat op veel bijval vanuit het publiek kon rekenen. De levendige en soms felle discussie (‘het Chillhuis is echt een fenomeen uit het verleden!’) werd afgesloten met een mooie conclusie van wethouder Van Gelderen: de positie van jongeren in de Slaaghwijk kan vooral verbeterd worden door samen te werken. Met de betrokken instanties, gemeente, politie, wijkbewoners en de jongeren zelf moeten wij het doen. Beide aanwezige wethouders gaven aan zaken te hebben gehoord waar zij aandacht aan willen geven, en ook PvdA-raadslid Abdelhaq Jermoumi gaf aan dat hij aan de slag wil gaan met een aantal suggesties die deze avond zijn gedaan.