Door Erica Linger op 19 maart 2015

Wijkbijeenkomst Zuidwest onderwijs en leefbaarheid

Afgelopen zondag organiseerden wij vanuit de PvdA Leiden onze eerste wijkbijeenkomst. We wilden naar de mensen toe, in gesprek, informeren en geïnformeerd worden. Vanuit de fractie waren Abdelhaq, Martijn en ik aanwezig. Er waren ongeveer 35 buurtbewoners aanwezig, een goede groep om op een leuke manier te kunnen discussiëren over onderwijs en leefbaarheid. Helaas was er toch te weinig tijd………..en teveel te bespreken.

De eerste spreker was Guillermo Holman, directeur van obs de Viersprong in Leiden Noord. Hij hield een inspirerend verhaal over het belang van ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. De Viersprong is daar al ver mee, ouders worden op allerlei manieren benaderd om zich actief in te zetten voor de school en doen dat ook. Daarnaast bleek uit zijn verhaal de toegevoegde waarde van een brede school. Wijkgericht werken en samenwerking met andere organisaties in de wijk is een vanzelfsprekendheid.

Na het behandelen van de ‘basisschool’,  hield de conrector van het Leonardo College Martijn Peetsold een bevlogen verhaal over het middelbaar onderwijs in Nederland. Hoe zit het eigenlijk met de verschillende niveaus? Wat betekent dat voor de toekomst van je kind? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het VMBO een betere naam krijgt? Erg belangrijk, zeker gezien het feit dat VMBO leerlingen een grote bijdrage aan ons land leveren.

De laatste spreker was PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. Hij vertelde over zijn eigen ervaringen in het onderwijs in Nederland, en daarnaast over zijn rol als politicus. Andere onderwerpen die langs kwamen waren het leenstelsel, pesten op school en het gebrek aan stageplaatsen. Hierover ontstonden interessante discussies met de zaal.

Het thema leefbaarheid is er aan het einde een beetje bij ingeschoten. Achteraf waren wij te ambitieus om twee thema’s (leefbaarheid en onderwijs) in één bijeenkomst te willen bespreken. Een groep buurtvaders heeft nog verteld over alle mooie initiatieven in de wijk. Iemand van een VVE vertelde over het werk van een VVE en de dilemma’s waar zij mee te maken hebben. Afsluitend heb ik nog kort iets verteld over de inzet van de PvdA voor speeltuin ’t Zonnestraaltje.

Op de vraag wat de aanwezigen van de bijeenkomst vonden, reageerde iedereen positief. Gewoon de wijk in en met mensen praten, wijkbewoners gaven aan dat dat erg gewaardeerd werd. Zeker voor herhaling vatbaar dus.

Erica Linger

Erica Linger

Erica was van mei 2014 tot december 2016 duo-raadslid op de portefeuille Cultuur, Recreatie en Economie. Zij is gestopt en vervangen door Marc Newsome. In 1999 ben ik naar Leiden gekomen om te studeren en ik ben niet meer weggegaan. Toen ik na mijn studie in het welzijnswerk ging werken, leerde ik het Leiden van buiten

Meer over Erica Linger