Door Abdelhaq Jermoumi op 13 oktober 2016

Winkels als hart en ziel van de wijk

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2017. Gijs Holla en Anna van den Boogaaard waren vanwege werkzaamheden verhinderd. De inbreng werd namens ons fractie verzorgd door Abdelhaq.

Voorzitter,

Het geeft mij de kans om te doen waarvoor ik in 2014 de raad ben in gegaan. Om te kunnen spreken over al die verschillende groepen in Leiden die wij hier moeten vertegenwoordigen.

De oer-Leidenaar en de import-Leidenaars, maar ook die ouders die ik spreek bij het Jacques Urlusplantsoen wiens zoon een vmbo-advies heeft gekregen van de school en zij niet goed weten hoe zij daar als ouder bezwaar tegen kunnen maken. Of die jongeren bij mij in de Slaaghwijk die niet terecht kunnen bij het Jongerenwerk en tegelijkertijd door de politie op verschillende plekken worden weggestuurd. Of al die mensen die zich zorgen maken over de bekladdingen van moskeeën in Leiden.

Dat is ook het verhaal dat ik vanavond wil vertellen. Het verhaal van het Leiden zoals wij dat graag zien, het Leiden waarin we samen vooruit willen komen en daarin ook echt iedereen betrekken.

Voorzitter,

Het gaat financieel goed met Leiden. In juni waren we al erg gelukkig met wat het college presenteerde en afgelopen week blijkt het zelfs nog mooier te zijn geworden. En daar zijn we best wel trots op. Trots op het college, raad, stadspartners en alle Leidenaars die dat samen mogelijk gemaakt hebben.

Zo kunnen we nu óók de stad weer schoner gaan houden door meer boa’s in te zetten voor het toezicht.

Zo kunnen we nu óók grofvuil op straat verminderen, door het ophalen daarvan weer gratis te maken.

En zo kunnen we nu óók weer de vele organisaties die kleur geven aan onze stad, beter gaan ondersteunen door de subsidies weer te indexeren.

Maar, voorzitter, mooie cijfers vertellen niet het hele verhaal. Een begrotingsoverschot laat niet zien of iedereen in Leiden er echt bij hoort.

Nu het financieel goed gaat met Leiden, is het ónze opdracht voor de komende jaren om er voor te zorgen dat iedereen dit ook gaat merken. Op straat, in de wijk en in de portemonnee.

Voorzitter,

in juni uiten wij al de zorg dat er geen tweedeling mag ontstaan in ons gemeentelijke beleid. Het is onze taak om te zorgen dat Leiden niet alleen die culturele binnenstad is, maar ook leefbare wijken heeft.

Dat Leiden niet alleen die internationale kennisstad is, maar ook de stad van de Instrumentmakerschool en van andere vakscholen.

Dat Leiden niet alleen de stad van het Bio Science Park is, maar ook van de wijkwinkelcentra en wijkeconomie.

Kortom. Dat Leiden een stad van iedereen is. Dat iedereen de sleutel tot deze mooie stad in handen heeft. Samen maken we onze stad tot wat we deze nu is! Dat was onze boodschap in juni.

Maar ook al gaat het goed met Leiden, soms lijken de tegenstellingen in de stad toch groter te worden.

Zondag zagen we op tv bij het programma ‘Undercover in Nederland’ een voorbeeld van negatieve framing waardoor bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet.
Hoe kijkt het college hier eigenlijk naar? 

Of als je ziet dat meer dan een jaar na onze motie voor toegankelijkere huiswerkbegeleiding, huiswerkbegeleiding nog steeds alleen toegankelijk is voor de gezinnen met geld. Of als je ziet dat idioten met racistische spandoeken op moskeeën klimmen of racistische teksten op muren kalken over de verschillende gemeenschappen die onze stad rijk is.

Op die momenten vragen wij ons af: blijft deze stad nog wel voor iedereen? Het moet een feest zijn om hier te wonen, niet een privilege of een beproeving.

Voorzitter,

tijdens de komende begrotingsbehandeling zullen wij onze zorgen over de groeiende tegenstellingen, vertalen naar concrete oplossingen.

Wij willen voorkómen dat er groepen in Leiden zijn die niet mee komen met de ontwikkeling van deze stad. Enkele onderwerpen willen wij vandaag alvast aansnijden.

Allereerst kent de stad ons als een partij die opkomt voor álle wijken.

Centraal punt in die wijken is vaak een wijkwinkelcentrum of wijkwinkelstraat. Zo’n wijkwinkelcentrum of winkelstraat zorgt ervoor dat mensen sociale contacten hebben, toegang tot voorzieningen (ook als mensen slecht ter been zijn) en het geeft sfeer aan de hele wijk. Het houdt de wijk leefbaar en prettig om in te wonen.

Sommige wijkwinkelcentra zijn nu nog slecht onderhouden, wat weer tot extra leegstand leidt. Wij zien winkelcentra en winkelstraten als huiskamers van de buurt. En die positie willen wij de komende jaren versterken.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de reserve bovenwijkse voorzieningen niet alleen voor de binnenstad bestemd moet zijn. Maar dat daaruit ook geïnvesteerd mag worden in de openbare ruimte van bijvoorbeeld de Kopermolen. En ook het binnenstadsfonds, wat winkelleegstand tegen gaat, zou een spin-off voor de wijken moeten krijgen.

Zo’n fondsidee voor winkelcentra zou je ook met een wijkwinkelcentrum eigenaar kunnen oppakken.

Daarnaast zijn wij voorstander voor een pilot om in een van de wijkwinkelcentra een bibliotheek te vestigen. Waar naast boeken ook een kop koffie verkrijgbaar is.

Voorzitter, waarom worden wijkwinkelcentra in het weekend niet schoongemaakt en het kernwinkelgebied binnen de singels wel? Elke Leidenaar verdient een schone stad en daarom zullen wij met een plan voor Stedelijk Beheer 2.0 komen om dit te verbeteren.
Voorzitter,

een stad voor iedere Leidenaar, betekent ook dat iedere Leidenaar zich onderdeel moet voelen van die stad. Wij zien nog steeds een groep ouderen die zich eenzaam voelt en niet betrokken is bij de stad. Goede voorzieningen in de buurt en lokale initiatieven zijn belangrijk om sociale contacten te verbeteren, maar er is soms ook meer nodig om deze ouderen uit hun isolement te trekken.

Daarom komen we in de commissie met een voorstel om, naar Rotterdams voorbeeld, gericht meer te investeren om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

En zullen we met een initiatief voorstel komen voor een Seniorenmakelaar.

Ten slotte strijden we niet alleen voor een stad voor iedere Leidenaar, maar ook voor een stad waarin iedereen kan bijdragen aan de stad.

Dat betekent dat onze dienstverlening en burgerparticipatie nog beter moet zijn. Als je op vrijdagavond voor een volle glascontainer staat en je naar de gemeente belt om dat te melden, dan moet je een bandje inspreken. Een bandje dat pas op maandagochtend wordt afgeluisterd… En voorstellen om op zaterdag het stadhuis te sluiten willen wij niet meer zien. En mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lezen of geen computer hebben, mogen nooit buiten de boot vallen.

Onze dienstverlening moet niet vanuit onze organisatie zijn ingericht, maar vanuit de burgers. Daarnaast moet ook burgerparticipatie nóg beter. Bij bouwprojecten mag het participatietraject van het niveau project Nieuweroord, dé standaard zijn.

Burgerparticipatie mag wat ons betreft ook veel diverser. Het is de taak van de Gemeente om niet alleen de hoog opgeleide blanke witte man de commissie in te krijgen, maar ook andere inwoners. Dit betekent dat we in sommige wijken meer energie moeten steken in het informeren en communiceren met onze burgers.

Als fractie proberen we daarin altijd het voorbeeld te geven. Onze raadsleden en duo-raadsleden zijn als wijkvertegenwoordiger veel in de verschillende wijken te vinden.

Uiteindelijk streven wij daarin namelijk naar dienstverlening 2.0. En daarbij we moeten nu grote stappen vooruit zetten met onze nieuwe website, de nieuwe locatie en inrichting van onze balies en de steeds beter lopende wijkregisseurs en wijkbeheerders. Ook hierover zullen wij met voorstellen komen.

Voorzitter,

Ik ga afsluiten. De Partij van de Arbeid is blij dat het financieel goed gaat met Leiden. Het is nu alleen onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen dat gaat merken.

Dat élke wijk van onze stad een kloppend hart heeft.

Dat élke Leidenaar sociale contacten in onze stad heeft.

En dat élke Leidenaar beter en plezieriger met de gemeente kan samenwerken.
Wij willen een Leiden waarin iedereen mee kan doen en waar iedereen zich thuis voelt. Dat is het Leiden waar wij samen met de stad aan willen werken.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Mijn naam is Abdelhaq, 42 jaar oud, getrouwd en vader van 2 zoons. Ik woon vanaf 1979 in Leiden. Opgegroeid in Leiden Noord, maar vanaf 2004 wonend in de Merenwijk. Sinds 2014 ben ik raadslid in Leiden en kan ik vertellen dat ik het nog steeds een eer vindt om namens de kiezers hard mijn

Meer over Abdelhaq Jermoumi