Worden wat je wil – Begroting 2022

Door Marc Newsome op 10 november 2022

Tijdens de begrotinsgbehandeling sprak onze fractievoorzitter, Marc Newsome, namens de fractie over ‘worden wat je wilt’ en ‘zijn wie je bent’. Een hit van Kinderen van Kinderen die bij hem thuis vaak op staat de laatste dagen. Een lied dat gaat over kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Twee basisvoorwaarden voor onze stad. Omdat elk kind moet kunnen rekenen op een overheid die er voor je is. Op goede jeugdzorg, een liefdevolle opvoeding, een goede school, een groene omgeving en genoeg sport en cultuur om je heen. Daarom investeert de Partij van de Arbeid ongelijk voor gelijke kansen. Lees hieronder de volledige spreektekst:

 

Worden wat je wil – begroting 2022

Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij het verschil?
Wat vind je leuk en wat is jouw talent?
Je bent echt iets geworden
Als je bent wie je bent

U herkende hierin uiteraard de songtekst van de hit van ‘Kinderen voor Kinderen’: ‘Worden wat je wil’. Ik kan het u allemaal aanraden. Ik hoor het tegenwoordig vaak. De melodie is aanstekelijk. En er hoort ook een dansje bij. Zowel het dansje als het zingen zal ik u besparen vandaag…

Voor mij laat dit lied zien wat belangrijk is. Namelijk: ‘Worden wat je wil’ en ‘zijn wie je bent’. Twee belangrijke basisvoorwaarden voor onze stad.

Omdat elk kind moet kunnen rekenen op een overheid die er voor je is. Op goede jeugdzorg en een liefdevolle opvoeding, een goede school, een groene omgeving en genoeg sport en cultuur om je heen. De PvdA is daarom trots dat dit college een wethouder Kansengelijkheid heeft. Dat we een steuntje in de rug bieden aan wie dat nodig heeft, zodat alle Leidse kinderen en jongeren kunnen worden wat ze willen.

Voorzitter, kansengelijkheid kan alleen ontstaan, als mensen ook bestaanszekerheid ervaren. Dat ze een dak boven hun hoofd hebben en de rekeningen kunnen betalen. De gemeenteraad kan daarin het verschil maken voor mensen.

Vanuit die kernwaarden, kansengelijkheid en bestaanszekerheid, heeft mijn fractie de begroting beoordeeld. Wij zien een begroting die goed is voor Leiden, waarin we ongelijk investeren voor gelijke kansen voor alle Leidenaren.

Een gemeente die helpt in onzekere tijden
We zien een gemeente die naast mensen staat. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen en niet van wantrouwen. Juist in deze onzekere tijden is dat belangrijk.

  • En daarom helpen we via de bijzondere bijstand Leidenaren die moeite hebben om hun energierekening te betalen.
  • Met de acties van het programma Eerste Hulp bij Geldzorgen helpen we mensen om grotere schulden te voorkomen.
  • En met de uitbreiding van het Jeugdfonds Sport & Cultuur geven we meer mensen kans om deel te nemen aan sport en cultuur.

Tegelijkertijd zien we, voorzitter, dat veel mensen de weg naar onze ruimhartige regelingen nog niet vinden. Dat moet beter: we dienen daarom een motie in om én nog beter te communiceren naar mensen die het financieel moeilijk hebben én tegelijkertijd te monitoren hoeveel mensen hulp nodig hebben van de gemeente. Omdat we deze winter alles op alles moeten zetten om mensen te helpen. Deze motie dienen we samen met de SP, Partij Sleutelstad en GroenLinks in.

Er zijn meer steeds meer stadsgenoten die financiële zorgen hebben. We weten dat armoede en schulden een van de grootste oorzaken van kansenongelijkheid zijn. Als je gestresst bent door geldzorgen, heb je minder ruimte om je verder te ontwikkelen of te ontplooien. Daarom dienen we een motie in voor een rondetafelgesprek over armoede. Zodat we met elkaar leren wat we beter kunnen doen.

Voorzitter, in het gesprek over het verzamelamendement hebben we het gehad over het voorstel van de SP dat op tafel lag over steun voor chronisch zieken en gehandicapten. Dat voorstel heeft het verzamelamendement niet gehaald. Toch vindt mijn partij – en ik denk de SP ook – dat we wel moeten kijken wat we voor deze groep extra kunnen doen. Daarom roepen we de wethouder op om te kijken op welke manier er voor deze groep iets extra’s gedaan kan worden – binnen de bestaande budgetten. Graag een reactie van de wethouder.

Verder zijn we blij met de toezegging van de wethouder om regionaal te bekijken hoe we COVID-risicogroepen kunnen helpen en sociale uitsluiting voor hen kunnen verminderen.

Stad voor iedereen
Naast dat we knokken voor de bestaanszekerheid van onze inwoners, zijn we er ook voor de mensen die noodgedwongen naar onze stad komen. De Partij van de Arbeid is er trots op dat Leiden zijn naam als ‘stad van vluchtelingen’ eer aan doet en we hopen dat vele andere gemeenten een voorbeeld aan ons nemen.

Voorzitter, in een stad waarin iedereen kan worden wat ie wil, is het Programma Leiden Inclusief heel belangrijk. Daarom hebben we in het beleidsakkoord ook geld uitgetrokken om dit programma te verlengen tot en met 2025. Het voorstel van de Partij voor de Dieren om het budget verder uit te breiden, heeft het verzamelamendement niet gehaald. Toch was het signaal van de raad  duidelijk en daarom roepen we de wethouder op om snel met de Raad in gesprek te gaan over het vervolg van het programma Leiden Inclusief.

Voorzitter, onze stad is de plek waar veel mensen hun dromen najagen en hun inkomen verdienen. De Partij van de Arbeid wil een economie waar arbeid eerlijk beloond wordt. We zijn daarom blij dat de gemeente uitzendkrachten een volwaardig loon van 14 euro per uur gaat betalen.

En in een stad waar het vaak over de universiteit, studenten en het BioSciencePark, moeten we niet vergeten dat er ook een andere drijvende kracht achter het succes van Leiden is. Docenten, wijkagenten, thuiszorgmedewerkers en al die vakmensen die de energietransitie gaan uitvoeren of de mensen die onze binnenstad draaiende houden, ook in moeilijke tijden. In tijden van arbeidsmarkttekorten merken we opeens welke banen eigenlijk het meest onmisbaar zijn.

De Partij van de Arbeid wil dat we niet alleen de beste universiteit van Nederland hebben, maar ook het beste MBO. We zijn daarom blij dat het stagepact wordt doorgezet. Ook zijn we blij dat de wethouder, in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks en Partij van de Arbeid, heeft toegezegd in gesprek te gaan over het openstellen van de ELCID voor MBO-ers.

Voorzitter, we zijn ook trots op de woonagenda van dit college. We bouwen bijna 3000 huizen meer dan de vorige periode. We bouwen 35% sociaal en de woningcorporaties zitten komende periode veel meer aan het stuur. Die kunnen dat ook veel beter dan grote projectontwikkelaars. De woningmarkt reguleren we met een opkoopverbod, een verhuurdersvergunning en de aanpak van verkamering. We gaan Transvaal opknappen en vergroenen. Omdat wonen een sociaal grondrecht is, tekenen we het voorstel van GroenLinks mee over de grens van wat nog betaalbaar is.

En, voorzitter, als er meer woningen komen, vinden dat we ook moeten zorgen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen, groen en sport. We tekenen daarom met het voorstel van de Partij voor de Dieren mee om hier een norm voor op te stellen.

Voorzitter, niet alleen zorgen we voor meer betaalbaar huizen, we zorgen ook dat de bestaande woningen verduurzaamd worden, zodat het fijner en goedkoper wonen wordt. Dat werkt alleen als iedereen daar aan mee kan doen. We komen met een isoleeroffensief om huizen versneld te verduurzamen en helpen mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We zijn blij dat het college blijft werken aan collectieve warmtenetten, zodat de hele stad betaalbaar wordt aangesloten op duurzame energie.

En ook op straat blijven we de stad verder vergroenen. Een fijne stad is een stad met veel groen in de buurt. En daarom komen we met een motie voor ‘verplaatsbaar groen’. Of de motie ‘Wandelende tak’, zoals Antoine Teeuwen hem meteen doopte. Met die aanpak vergroenen we plekken die nu versteend zijn. Samen met GroenLinks, D66 en Studenten voor Leiden vinden we dat het Arsenaalplein een goede pilot is voor verplaatsbaar groen . Ik hoop op uw brede steun.

Voorzitter, over brede steun gesproken. De Partij van de Arbeid is heel blij met het verzamelamendement dat voorligt bij deze begroting. Veel dank aan de collega-partijen voor de goede samenwerking. Er ligt een mooi pakket met extra maatregelen voor onze stad. En, voorzitter, hoewel u de Partij van de Arbeid kent als een partij die graag mooi, links beleid voert, wil u bij deze toezeggen dat we de motie Dynamisch Rechtsaf toch graag steunen.

Voorzitter, als we het over kansengelijkheid hebben, kan je niet om de bibliotheek heen. We zijn dan ook blij dat de wethouder heeft vertelt dat dat we snel een besluit gaan nemen over een moderne bibliotheek in de binnenstad.

Bibliotheek 
En, als we met elkaar de besluiten over de bibliotheek genomen hebben, komt er ook tijd en ruimte om op de andere belangrijke vraagstukken in de culturele sector besluiten te nemen.

  • Ik denk aan een eerlijk loon voor de cultuur
  • een eerlijke kans voor makers (de oproep van kunstenaarscollectief ROEM was me uit het hart gegrepen)
  • en aan een culturele programmering die tot ver in de wijken buiten de binnenstad reikt.

Naast opgroeien met cultuur is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk Leidenaren bewegen. En daarom zijn we blij dat dit college fors investeert in sport. Het is goed dat de gemeente oog heeft voor de stijgende energiekosten bij verenigingen, zoals bleek uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die we samen met het CDA stelden

Om de sport te ondersteunen, komen we samen met Partij Sleutelstad en de VVD met een voorstel om de 3 Octoberhal te behouden. Zeker nu de ruimte niet langer nodig lijkt voor de ontwikkeling op Sportpark de Mors zouden we ontzettend graag willen dat de sporthal behouden blijft. Ook tekenen we mee met goede voorstellen voor de sport van VVD, D66 en CDA.

Voorzitter, ik rond af,

Kansengelijkheid en bestaanszekerheid.
Worden wat je wilt en zijn wie je bent.
Voor de Partij van de Arbeid is het meer dan een refrein uit een kinderlied.
Wat ons betreft zijn het de basisvoorwaarden om ‘samen te leven in Leiden’.

 

 

 

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome en ik ben de fractievoorzitter van de Leidse Partij van de Arbeid. Ik wil dat alle inwoners van Leiden zich thuis voelen in onze stad en hier met plezier wonen. Het is een grote eer om gemeenteraadslid te zijn voor de stad waar ik zo van houd. Naast de vergaderingen

Meer over Marc Newsome