Zekerheid voor de cultuurcoaches: cultuur voor iedereen

Door Marc Newsome op 18 november 2021

De cultuurcoaches blijven tenminste tot 2025! Ons voorstel ‘meer zekerheid voor de cultuurcoaches’ werd afgelopen begrotingsbehandeling in de gemeenteraad aangenomen. Top nieuws, want de cultuurcoaches doen heel belangrijk werk. Ze zorgen ervoor dat iedereen in aanraking kan komen met cultuur, stimuleren deelname aan cultuur en verbinden de culturele wereld met andere sectoren. 

Bruggenbouwers

Al bij de behandeling van de cultuurnota spraken we af dat er meer cultuurcoaches zouden komen. Zij zouden een belangrijke rol gaan vervullen en zorgen dat cultuur voor écht iedere Leidenaar dichtbij komt.

Als bruggenbouwers brengen de cultuurcoaches kinderen van 4-12 jaar, ouderen en mensen in de zorg in aanraking met muziek, literatuur, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater. Ze organiseren culturele activiteiten en projecten, met name in de wijken Leiden Noord, Zuidwest, Mors en Slaaghwijk.

Ook hebben ze een project dat ‘Kunst op Recept’ heet. Het is bedoeld voor inwoners van Leiden met psychosociale klachten door bijvoorbeeld eenzaamheid, rouw of werkeloosheid. Mensen met deze klachten komen vaak bij de huisarts of psycholoog terecht. Deze kan nu doorverwijzen naar een traject van zes gratis lessen, gegeven door een professionele kunstvakdocent. De lessen zijn geen therapie, maar bedoeld ter inspiratie, om de eigen talenten aan te spreken, om lucht te geven, om reflectie en zingeving te stimuleren. Een heel bijzonder en waardevol project!

Huisvestingsproblemen in de cultuur 

Een ander punt dat we bij de begrotingsbehandeling aan de orde hebben gesteld zijn de huisvestingsproblemen in de culturele sector. Bijna elke culturele organisatie die huurt bij de gemeente heeft moeilijkheden rond het vastgoed. De huur is bijvoorbeeld gestegen de afgelopen jaren, maar de subsidie niet met hetzelfde niveau. Er zijn onduidelijkheden rond het onderhoud of het gebouw waar een instelling in zit vertoont gebreken.

Neem bijvoorbeeld Ins Blau. Daar is al lang een slepende kwestie tussen de afdeling vastgoed en Ins Blau. De demarcatielijst is gewijzigd en er is een conflict over de huur. Dat belemmert Ins Blau zodanig dat ze nu geen zonnepanelen mogen plaatsen, terwijl dat hun financiële positie daarvan zou verbeteren en ze daarmee duurzamer worden. 

De gemeente heeft aangegeven nog voor de verkiezingen de huisvestingsproblemen te proberen op te lossen, zodat elke culturele organisatie die huurt bij de gemeente kan doen wat ze het liefste doen: heel veel mensen in kinderen in aanraking brengen met cultuur!

Marc Newsome

Marc Newsome

Mijn naam is Marc Newsome en ik ben fractievoorzitter van de Leidse Partij van de Arbeid. Ik ben trots op Leiden en lever er met plezier een bijdrage aan. In de gemeenteraad zorgde ik ervoor dat de uit-agenda verbeterd werd, kwam ik op voor LHBTI+ -rechten en repareerde ik de ongelijke vergoeding van MBO-stagiairs bij de gemeente. Nu krijgen

Meer over Marc Newsome