Door Anna van den Boogaard op 17 mei 2017

Zelfredzaamheid burgers wordt overschat

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Tussen deze verwachting en wat burgers daadwerkelijk aankunnen ligt, volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) een groot verschil.

In de ogen van veel overheidsinstantie is het sturen van een brief met informatie voldoende om te informeren over bijvoorbeeld een verkeersboete of de verplichtingen rondom een uitkering. Niet handelen volgens de voorschriften in de brief heeft vaak gelijk een boete tot gevolg. De overheid zou actief moeten informeren of er opzettelijk geen gehoor wordt gegeven of dat er een andere reden is. Als een burger even niet oplet moet dat volgens de WRR niet direct ingrijpende gevolgen hebben.

Binnen het domein Werk & Inkomen van de gemeente Leiden heeft de PvdA er altijd op aangedrongen dat er eerst gekeken wordt of mensen bewust niet voldoen aan bepaalde regels of dat mensen gewoon een fout(je) maken. Zodat alleen de mensen die bijvoorbeeld bewust frauderen beboet worden.

Het rapport geeft verder aan dat naast ‘denkvermogen’ het ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk is om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. Het gehele rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’ is hier te lezen.

Naar aanleiding van dit rapport werd ik geïnterviewd door Jurjen Sietsema van het Centrum voor Lokaal Bestuur. We spraken onder andere over hoe regelingen vaak te ingewikkeld zijn voor veel mensen en hoe laaggeletterdheid een onderschat probleem is. Lees het gehele artikel hier

Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

Momenteel ben ik projectleider Armoede & Schulden bij Stichting Lezen & Schrijven en daarnaast ben ik ook raadslid. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik mij wil inzetten voor een stad waar de tweedeling kleiner wordt, we aardig zijn voor elkaar en iedereen mee kan doen.

Meer over Anna van den Boogaard