Door Anna van den Boogaard op 31 maart 2016

Zorgen om ontslagen

Op donderdag 25 maart 2016 kwam via het Leidsch Dagblad een artikel naar buiten over het verdwijnen van persoonlijke bewaking bij een aantal fietsenstallingen in Leiden. Dit zou tien medewerkers van de DZB hun baan kosten. De gemeente zou de bewaking uit kostenoverwegingen voortaan met camera’s willen doen (lees hier het gehele artikel).

Wat betreft de PvdA gaat het niet altijd om zo laag mogelijke kosten. Juist investeren in mensen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving is van groot belang. Dat mag best iets extra kosten!

Daarom stelde wij ook de volgende vragen aan het college:

 1. Kan het college aangeven waarom er mensen ontslagen worden en hun werk vervangen wordt door camera’s?
  1. Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met de PvdA eens dat de gemeente ook een belangrijke voorbeeldfunctie heeft en juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen/houden?
  1. Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het verder met de PvdA eens dat het ontslaan van deze mensen en de bewaking van de fietsenstalling door camera’s te vervangen, niets bijdraagt aan de kwaliteit en veiligheid van deze stallingen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Wat gaat er gebeuren met de DZB’ ers die nu hun baan verliezen?
 5. Kloppen de geruchten dat er nog meer ontslagen gaan vallen de komende periode?
Anna van den Boogaard

Anna van den Boogaard

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in

Meer over Anna van den Boogaard