Zorgen over windmolens Valkenburgs meertje

Door Martijn Otten op 5 juli 2021

De gemeente Katwijk heeft plannen om bij het Valkenburgs meertje drie windmolens te plaatsen. Veel bewoners van de Stevenshof hebben de afgelopen weken hier hun zorgen over geuit. De PvdA heeft voorgesteld om met de gemeente Katwijk en de provincie te gaan spreken om deze windmolens te heroverwegen. In de gemeenteraad van 22 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel.

De Gemeente Katwijk heeft de windmolens mooi ingetekend tegen de Leidse grens aan, zodat zij er zo min mogelijk last van hebben, maar waardoor 600 huizen in de Stevenshof binnen 500 meter van deze windmolens komen te vallen. Wij begrijpen goed dat omwonenden zich hier zorgen over maken.  Omdat deze locatie niet op Leidse grond ligt, roepen we het college op hierover met Katwijk en de provincie in gesprek te gaan en te kijken wat de effecten zijn op de Stevenshof.

De meeste gemeenten gaan uit van een norm van minimaal 500 meter tussen woningen en windmolens, omdat dit anders gezondheidsproblemen kan opleveren. In dit geval liggen er 600 woningen binnen die straal. De aanwezigheid van windmolens direct naast het Valkenburgs Meertje kan ook invloed hebben op de kwaliteit van dit belangrijke recreatiegebied en het kan ecologische effecten hebben op dieren in dat gebied. We zijn daarom blij dat de gemeenteraad ons voorstel heeft gesteund.

Centraal verduurzamingsprogramma

Bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie heeft de PvdA verder vooral aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van de energietransitie. Als je de energierekening al niet kan betalen, heb je zeker niet het geld om je hele huis te verduurzamen. Alleen als we iedereen meenemen en zorgen dat iedereen kan meedoen, houden we draagvlak voor deze transitie. We zijn daarom ook blij dat in de provincie een PvdA-motie is aangenomen waardoor bewoners vaker kunnen meeprofiteren van windmolens en zonneparken.

Uit onderzoeken van het SCP blijkt dat we de grootste energiewinst kunnen boeken als we mensen in lage-inkomensgroepen die in onzuinige koopwoningen wonen een handje helpen om hun woning te verduurzamen. Hiermee bestrijdt je energiearmoede en maken we meer vaart met energiebesparing. Daarom hebben we een motie ingediend om dat te gaan onderzoeken.

Martijn Otten

Martijn Otten

Op dit moment ben ik raadslid en werk ik als Beleidsadviseur bij de Stichting van de Arbeid. Ik ben woordvoerder sport en gezondheid en doe in de raad ook de debatten over wonen en bouwprojecten. Ik ben sinds 2014 al heel actief voor de Leidse sport (bv. sportstimuleringsfonds) en onderwijs (bv. Teldersschool). Ik blijf me

Meer over Martijn Otten