Rooie Vrouwen

De Rooie Vrouwen is toegankelijk voor alle vrouwen, mannen en anderen die zich betrokken voelen bij de partij. De Rooie Vrouwen is dé feministische organisatie binnen de PvdA. Zij streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen, mannen en andere identiteiten in een samenleving, die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Hoe gaan we dat doen? In Leiden organiseren we tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 minimaal vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we inspirerende sprekers uit, we gaan in gesprek over politiek actief worden en samen werken we aan een inclusiever en mooier Leiden. Ook willen we met deze bijeenkomsten een podium bieden waar de ruimte is om je verhaal te vertellen of zelf iets te organiseren.

De Leidse situatie nu
Als het gaat om het aandeel van vrouwen kunnen we in Leiden best trots zijn op de samenstelling van het college van B&W en de gemeenteraad. Binnen het college is vijftig procent vrouw en in de Gemeenteraad zitten we op een percentage van ruim veertig procent.  In onze eigen fractie is de situatie wat minder rooskleurig. Van onze vier fractieleden zijn er twee vrouw, tussen onze drie duo-leden zit geen enkele vrouw. Ook in ons bestuur is de verhouding nog niet optimaal: één derde van ons bestuur is een vrouw.

Binnen PvdA Leiden zijn veel vrouwen actief, maar de zichtbaarheid kan beter. We willen er voor zorgen dat binnen alle geledingen van de partij, bij alle activiteiten die we doen, minimaal de helft van de deelnemers vrouw is.  Kieslijst, bestuursleden en deelnemers aan eenmalige acties, laten we ervoor zorgen dat de vrouwen aanwezig en zichtbaar zijn.

Contact
Wil je meedoen of meedenken? Neem contact op met:
Tiny Klever (fractielid)
Esmee van Meer
Gerieke Prins (fractie-medewerker)

Neem contact op

Laat uw informatie achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.