De Rooie Vrouwen is toegankelijk voor alle vrouwen, mannen en anderen die zich betrokken voelen bij de PvdA. De Rooie Vrouwen is dé feministische organisatie binnen de PvdA. Zij streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen, mannen en andere identiteiten in een samenleving, die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

Hoe gaan we dat doen? 

Wij hebben een manifest geschreven met concrete en lokale punten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Download hier ons hele manifest: Rooie Vrouwen Manifest

Lees hier meer over het manifest en onze overhandiging aan de programmacommissie.

Wat gaan we nog meer doen?

In Leiden organiseren we tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we inspirerende sprekers uit, we gaan in gesprek over politiek actief worden en samen werken we aan een inclusiever en mooier Leiden. Ook willen we met deze bijeenkomsten een podium bieden waar de ruimte is om je verhaal te vertellen of zelf iets te organiseren.

De Leidse situatie nu
We kunnen trots zijn op de samenstelling van het college van B&W en de gemeenteraad. Binnen het college is vijftig procent vrouw en in de Gemeenteraad zitten we op een percentage van ruim veertig procent.  Binnen de PvdA Leiden zijn veel vrouwen actief, maar de zichtbaarheid kan beter. We willen er voor zorgen dat binnen alle geledingen van de partij, bij alle activiteiten die we doen, minimaal de helft van de deelnemers vrouw is.  Kieslijst, bestuursleden en deelnemers aan eenmalige acties, laten we ervoor zorgen dat de vrouwen aanwezig en zichtbaar zijn.

Contact
Wil je meedoen of meedenken? Neem contact met ons op:

Tiny Klever
Esmee van Meer
Gerieke Prins

Neem contact op

Laat uw informatie achter

Waar ben je naar op zoek?