Standpunten

Zoeken

Autoluwe binnenstad

Met een autoluw centrum maken we Leiden samen mooier en groener!

Lees verder

Bereikbaarheid

Wij werken aan een duurzaam bereikbare stad. Voetganger, fietser en openbaar vervoer geven wij voorrang boven de auto.

Lees verder

Bestuur en Regio

Wij werken samen met bewoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en buurgemeenten aan een groene, sterke en sociale regio. Want ook de regio maken we samen.

Lees verder

Cultuur

Wij werken aan het versterken van de cultuur in Leiden. Cultuur is meer dan mooie evenementen. Het is een manier om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

Lees verder

Duurzaamheid

We willen van van Leiden de meest duurzame stad van Nederland maken. Iedereen in onze stad moet duurzaam kunnen leven.

Lees verder

Economie en Kennis

Wij werken aan een economisch sterke stad. Op die manier creëren we zoveel mogelijk banen.

Lees verder

Financiën

Wij werken aan financieel gezonde stad waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Groen

Wij werken aan een prettige groene stad. Leiden kan zovéél groener.

Lees verder

Leefbaarheid

Wij werken samen met de bewoners aan leefbare, groene en schone wijken. Want Leiden maken we samen.

Lees verder

Middelbaar en Lager Onderwijs

Wij werken aan het versterken van Leiden kennisstad. Alle kinderen verdienen het beste onderwijs.

Lees verder

Sociaal beleid, Werk en Inkomen

Wij werken aan een sociale stad. Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid.

Lees verder

Sport

Wij werken aan een sportief en gezond Leiden. Breedtesport en topsport versterken elkaar.

Lees verder

Studenten, Universiteit, Hogeschool en MBO

Wij werken aan het versterken van Leiden als studentenstad. De stad kan niet zonder studenten en studenten kunnen niet zonder de stad.

Lees verder

Veiligheid

Wij werken aan een veilige stad en wijken. Een goede balans tussen preventie en handhaving is essentieel.

Lees verder

Verkamering

Om de stad leefbaar te houden moet er een rem op verkamering.

Lees verder

Wonen

Wij werken aan de bestrijding van de woningnood in Leiden. Leiden mag geen stad van de rijken worden.

Lees verder

Zorg en Welzijn

Wij werken aan een zorgzame stad. Goede zorg voor kwetsbare groepen moet altijd bereikbaar blijven.

Lees verder