Algemene beschouwingen

Hier vind je onze inbreng bij de besprekingen van de begroting, jaarrekening en kaderbrief.