Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid – zowel te voet, per fiets als per openbaar vervoer of auto – is een voorwaarde voor een economisch sterke stad.

Leiden uit rijden of vanaf de snelweg in rijden is een groot probleem. Dat pakken we aan door de doorstroming op het Lammenschansplein en de kruising Plesmanlaan – Haagscheschouw te verbeteren. Een Ringweg-Oost via de Sumatrastraat is geen optie. Voor een nieuwe verbinding tussen A4 en A44 was en is de PvdA voorstander van een variant via een ondertunnelde Churchilllaan (de Churchill Avenue). Er is echter gekozen voor een variant langs de Stevenshof. Deze variant van de Rijnlandroute moet zo goed mogelijk worden ingepast. Hoe langer de tunnel, hoe beter.

We investeren in extra (bewaakte) fietsenstallingen en een filevrije route voor het openbaar vervoer door de stad. De Breestraat is vanuit alle wijken direct bereikbaar met de bus. De reisinformatie bij OV-haltes is op orde, ook voor blinden en slechtzienden. We zijn voor een autoluw kernwinkelgebied en voor een bus- en autovrije Stationsweg en Steenstraat. We ondersteunen initiatieven voor nieuwe milieuvriendelijke vormen van vervoer (zoals E-bikes, Green Wheels en Car2go). We zijn voor extra oplaadpalen voor elektrisch vervoer en een stadsdistributiecentrum.

Indien de binnenstad nieuwe garages krijgt, stemmen we het parkeren op straat hierop af. Minder parkeerplaatsen voor bezoekers op straat in het historische centrum is het uitgangspunt.

Het oplossen van de parkeeroverlast in de wijken buiten het centrum heeft prioriteit. De oplossing die gekozen wordt, is minstens kostendekkend voor gemeente. De eerste bewonersvergunning is tegen kostprijs. Uitgaven met betrekking tot parkeren (inclusief garages) worden betaald uit de parkeerinkomsten.

Door de dichte bebouwing van de stad is er relatief veel overlast van het verkeer: vooral lawaai en fijnstof. Maatregelen als de milieuzonering in de stad moeten deze overlast zo veel mogelijk beperken.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Geen Ringwest-Oost door de Sumatrastraat.
  2. De Breestraat is vanuit de wijken zonder overstap per bus te bereiken.
  3. Realisatie extra fietsenstallingen bij de Haarlemmerstraat en het station.
  4. Een goed ingepaste Rijnlandroute.


Update januari 2017:

  1. De Ringweg-Oost gaat definitief niet door.
  2. Voor bijna alle wijken is dit de komende jaren het geval. We blijven ons inzetten dat alle buslijnen uit de Leidse wijken door de Breestraat rijden. Dit proberen we bij de nieuwe busconcessie af te spreken.
  3. Bij de herinrichting van de Lange Mare in 2017 zullen extra fietsrekken aan de kant van de Haarlemmerstraat geplaatst worden. Bij het station wordt in 2017 begonnen aan de bouw van een fietsenstalling voor 5000 fietsen tegenover de Jumbo (onder het nieuwe Lorentz gebouw).
  4. Inmiddels is in de plannen de tunnel van de Rijnlandroute weer een stukje langer geworden bij de Stevenshof. Verder wordt er begin 2017 bekeken of de weg dieper onder maaiveld kan komen te liggen, of er horizontale geluidsschermen geplaatst kunnen worden en of er een tweede tunnel aangelegd kan worden bij de wetering in de polder.