Bereikbaarheid

Wij werken aan een duurzaam bereikbare stad. Voetganger, fietser en openbaar vervoer geven wij voorrang boven de auto.
  1. Leiden maken we samen mooier en groener. We voeren een  autoluwe binnenstad in waarbij bezoekers aan de stad in de parkeergarages parkeren en bewoners hun auto voor de deur kunnen blijven parkeren. Doorgaand sluipverkeer door het historische centrum maken wij onmogelijk, auto’s van bewoners van de binnenstad worden daarop uitgezonderd. Op de mooiste plekken van Leiden, zoals het Rapenburg, verdwijnen alle parkeerplaatsen.
  2. Fietsstad nummer één van Nederland. Daarom investeren wij in nieuwe (ondergrondse) fietsenstallingen bij het centraal station en de binnenstad, in bredere fietspaden en in buurtfietsenstallingen.
  3. Leiden maken we samen groener en duurzamer. Daarom transformeren wij ongebruikte parkeerplaatsen in groen, verlagen we de parkeernorm bij nieuwe gebouwen, stimuleren we elektrisch rijden en zijn we voor een stadsdistributiecentrum.
  4. Een goed bereikbare binnenstad. Daarom zetten wij in op kleine elektrische busjes vanuit alle wijken naar de Breestraat en grote elektrische bussen via de Hooigracht en Langegracht naar de regio.
  5. Leiden landelijk koploper op het gebied van duurzaamheid. Daarom breiden wij de milieuzone in de stad uit en verbieden wij vervuilende brommers en scooters.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022