Bestuur en Regio

Een goed bestuur en goede dienstverlening zijn essentieel bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Wij vinden het vooral belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met alle Leidenaren en met partners van de gemeente, zoals buurgemeenten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, woningcorporaties en zorginstellingen.

Ons standpunt

Onze stad maakt deel uit van een samenhangend verstedelijkt gebied in de Randstad en Leiden is de centrumgemeente van Holland-Rijnland. We lopen niet weg voor de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Regionale samenwerking is vooral belangrijk op het gebied van wonen, milieubeleid, versterking van de arbeidsmarkt en jeugdzorg. Deze samenwerking vormt geen nieuwe bestuurslaag.

We werken samen met andere universiteitssteden, universiteiten, hogescholen, ROC’s, ziekenhuizen en bedrijven op het gebied van de
kenniseconomie. Hiermee versterken we de positie van de Leidse Universiteit en daarmee de positie van Leiden als kennisstad.

De kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en daarmee de dienstverlening voor de burger is van groot belang. We kijken kritisch naar de kwaliteit van de organisatie en verbeteren deze waar mogelijk. We stemmen niet in met nieuwe huisvesting voor ambtenaren als de kosten hoger zijn dan de huidige jaarlijkse kosten. De politieke, bestuurlijke en representatieve functies blijven in het stadhuis.

Ook op lokaal bestuurlijk niveau willen wij bijdragen aan evenwichtiger beloningsverhoudingen. Wij hanteren bij subsidierelaties de “Balkenende-norm”.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Het stadhuis blijft het stadhuis.
  2. Nieuwe ambtelijke huisvesting mag niet duurder (jaarlijkse kosten) uitvallen dan nu het geval is.
  3. Handhaven Balkenende-norm.
  4. Verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.


Update januari 2017:

  1. Inmiddels is besloten dat alle politieke, bestuurlijke en ceremoniële zaken in het stadhuis blijven.
  2. De coalitie heeft afgesproken dat de kosten (de jaarlijkse kosten) voor de nieuwe ambtelijke huisvesting niet hoger worden dan in de huidige situatie het geval is. Alles wijst erop dat deze afspraak gehaald wordt.
  3. De gemeente werkt nog steeds met de Balkende-norm. Inmiddels kennen we ook een Lenferink-norm waar organisaties die een subsidie van de gemeente krijgen aan moeten voldoen.
  4. Er is een nieuwe visie op dienstverlening met aandacht voor meer klantgericht en digitaal werken, maar wel met aandacht voor niet-digitaal vaardigen. Op ons verzoek zal de gemeente altijd met gastvrouwen en gastheren werken bij de ontvangst in het stadhuis of voor het maken van een afspraak. Zaterdagopenstelling van het stadhuis hebben wij weten te behouden
Nieuwsberichten over Bestuur en Regio

Bewoners uit de Merenwijk uiten zorgen over plannen Kagerzoom

door Abdelhaq Jermoumi op 22 maart 2017

Ten noorden van de Merenwijk ligt een geweldig groen gebied, de Kagerzoom. Als je op zoek bent naar rust, groen en ruimte is dit een gebied waar je moet zijn. Hier maken veel bewoners uit de Merenwijk dan ook gebruik van.
“Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom”. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête waaraan in september 2016 ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken? De Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een nieuwe visie voor de Kagerzoom.

lees verder »

Leiden heeft bewezen dat het echt die Stad van Vluchtelingen is

door Gijs Holla op 10 november 2015

Vanavond debatteerde de Leidse gemeenteraad over de begroting voor 2016. Lees hier in de bijdrage van fractievoorzitter Gijs Holla.

lees verder »

Opvang voor 250 vluchtelingen in Leiden

door Gijs Holla op 28 oktober 2015

“Ons college heeft vandaag besloten om het pand Wassenaarseweg 56-58 te Leiden (voormalig TNO-pand) voor een periode van 1 jaar te huren en beschikbaar te stellen aan het COA voor noodopvang van 250 vluchtelingen, in eerste instantie voor mensen die nu in het Universitair Sportcentrum en Sporthal De Bloemerd verblijven. De kosten voor de noodopvang

lees verder »

Leiden, stad van vluchtelingen

door Rald Schalkwijk op 22 september 2015

Veel mensen uit Syrië, Ethiopië en Afghanistan zijn vaak al jaren op de vlucht en er komt maar geen einde aan de oorlog in zicht. Ze zijn de oorlog moe en willen terecht veilig zijn. De PvdA Leiden is van mening dat ook Leiden waar zij maar kan moet helpen om oorlogsvluchtelingen menswaardig op te vangen.

lees verder »

Schriftelijke vragen over gegraai bij Netbeheerder Alliander

door Abdelhaq Jermoumi op 18 augustus 2015

Vandaag stelde ik schriftelijke vragen aan het college van B&W over het onacceptabele gegraai van bestuurders van Alliander. In het AD van maandag 17 augustus stond een artikel over de beloningsstructuur bij Alliander, Nederlands grootste bedrijf voor het onderhoud van het energienetwerk. Alliander ontduikt de wet die topsalarissen beknot. Het wil zelf de beloning bepalen

lees verder »

Breng eens een bloemetje…

door Bestuur op 6 mei 2015

Veel partijgenoten worden ouder en kunnen niet altijd meer een actieve bijdrage leveren aan de Partij van de Arbeid. Ziektes, handicaps of andere ongemakken maken dat zij het contact verliezen met de Partij. Dit terwijl ze zich vaak nog wel verbonden voelen met onze “Rode Familie”. Daarom bezorgd de PvdA op 1 mei vaak rozen bij deze

lees verder »

De 1 mei-viering in Leiden: één groot succes!

door Aloys van Rest op 3 mei 2015

Op vrijdag 1 mei hebben de Partij van de Arbeid, de Oude en Jonge Socialisten, de Dag van de Arbeid groots gevierd. Rondwandeling door Leiden Het Leidse organisatieteam heeft een interessant programma samengesteld met voor ieder wat wils. Zo’n 200 PvdA-leden wisten de weg naar Leiden te vinden. Velen startten met de rondwandeling door Leiden. Historicus

lees verder »

Werk, Werk, Werk, in Europa

door Ingezonden op 9 november 2014

Hoe kan de werkgelegenheid in de EU worden bevorderd? Politiek debat op donderdag 4 december, om. 19.30 uur. Zalencentrum Vredenburg, Utrecht – vlakbij Utrecht CS ‘Werk, werk, werk’ wordt een van de leidende thema’s voor de komende zittingsperiode van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Wij vinden het onvoldoende om simpelweg een werkloosheidsnorm van

lees verder »

Eerlijk en gezond vastgoedbeheer

door Arjen Liemburg op 22 oktober 2014

Een van de hoofdpijndossiers uit de Leidse politiek de afgelopen jaren is het op orde brengen van het gemeentelijke vastgoedbeheer. Het is een onderwerp waar weinigen direct warm van zullen worden, maar omdat er de afgelopen jaren telkens weer miljoenentekorten waren op verhuur en onderhoud van gemeentelijke panden, is het een onderwerp dat de komende jaren extra aandacht verdient. De tekorten op vastgoed kunnen ten slotte elders beter besteed worden. Afgelopen week zette de gemeenteraad een belangrijke stap in het op orde brengen van het vastgoedbeheer.

lees verder »

Tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai moet blijven

door Gijs Holla op 25 september 2014

Afgelopen maandag heeft Erica namens de fractie contact gezocht met de Tweede Kamerfractie om deze te overtuigen om tolk Ahmadzai een verblijfsvergunning te geven. Deze tolk heeft voor ons land gewerkt in Afghanistan en wordt met de dood bedreigd door de Taliban. Zijn broer is al vermoord omdat ze dachten dat hij het was. Teeven wil zijn asielaanvraag niet honoreren en dus moet hij terug naar Afghanistan.

lees verder »

Niet meer bezuinigen op armoedebeleid!

door Anna van den Boogaard op 18 maart 2014

De afgelopen vier jaar is in Leiden de armoede sterk opgelopen. Toch heeft het college (SP, D66, CDA en VVD) bezuinigd op armoedebestrijding. Dat moeten we terugdraaien. De PvdA staat ervoor dat zo weinig mogelijk kinderen in armoede opgroeien, dat arme gezinnen kunnen blijven meedoen aan bijvoorbeeld sport en cultuur en dat we zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen.

lees verder »

Jouw stem telt! Gaat Leiden links- of rechtsaf?

18 maart 2014

Jouw stem telt! Dat is de conclusie van een onderzoek van de Volkskrant. Hieruit komt naar voren dat een gemeentebestuur met VVD- en D66-wethouders meer beknibbelt op sociale voorzieningen – waaronder voorzieningen voor gehandicapten, maatschappelijk werk en begeleiding naar werk. De PvdA bezuinigt meer op het ambtelijk apparaat en houdt sociale voorzieningen overeind. Ook houdt de PvdA bibliotheken open en cultuur toegankelijk. Kortom: de PvdA maakt het verschil.

lees verder »

Werk is de opmaat naar een beter bestaan

door Abdelhaq Jermoumi op 18 maart 2014

Mijn stem voor de PvdA is er één voor een sociaal en sterk Leiden. Een stad die zich bekommert om iedereen met extra aandacht voor degenen die onze hulp het hardste nodig hebben. Werk is de opmaat naar een beter bestaan en iedereen die kan moet meedoen en de kans krijgen mee te doen. Dat betekent Sociale winst voor mensen die iets verder van de arbeidsmarkt af staan en voor de jongeren in de stad genoeg stageplekken bij bedrijven, verenigingen en de gemeente als de instantie bij uitstek die het goede voorbeeld moet geven.

lees verder »

Churchill Avenue verdient een tweede kans

15 maart 2014

Steeds meer wordt duidelijk welke grote negatieve gevolgen de huidige variant van de Rijnlandroute heeft. De Stevenshof krijgt een snelweg vlak langs de wijk en de Oostvlietpolder een tunnelmond midden in de polder. Daarnaast is de weg weer duurder geworden en blijkt de toename van het autoverkeer mee te vallen. Allemaal redenen waarom de afgevallen Churchill Avenue een tweede kans verdient. De Leidse PvdA hoopt dat de SP en D66 nu ook durven te kiezen voor de Churchill Avenue.

lees verder »

Een sociale stad waarin mensen niet aan hun lot worden overgelaten

door Robert-Jan van Ette op 15 maart 2014

Ik kies voor een stad waarin niet alleen de binnenstad belangrijk is, maar juist ook de wijken waarin de Leidenaren wonen. Goede woningen in een schone, groene wijk.

lees verder »