Bestuur en Regio

Wij werken samen met bewoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en buurgemeenten aan een groene, sterke en sociale regio. Want ook de regio maken we samen.
  1. Het stadhuis moet het huis van de stad worden. Daarom zetten wij in op het behouden van alle representatieve, politieke en bestuurlijke functies in het stadhuis en stellen we het stadhuis open voor de organisaties in onze stad. De gemeentelijke balies gaan naar een beter bereikbare en toegankelijke locatie.
  2. De regio maken we samen. Daarom willen we goed  samenwerken met onze buurgemeenten, omdat we samen sterker zijn op het gebied van wonen, natuur en milieu, zorg en infrastructuur. Fusie is geen must, maar het mag wel. Een nieuwe bestuurslaag invoeren zien wij niet zitten.
  3. Leiden maken we samen sterker. Daarom werken we samen met andere universiteitssteden, universiteiten, hogescholen, MBO’s, ziekenhuizen en bedrijven om onze (kennis)economie te versterken.
  4. Goede gemeentelijke dienstverlening is essentieel. Daarom kijken we kritisch naar de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en verbeteren we deze waar mogelijk. Verdere digitalisering mag niet ten koste gaan van mensen die digitaal niet vaardig zijn.
  5. Leiden maken we samen eerlijker. Daarom zetten wij in op evenwichtige beloningsverhoudingen en hanteren wij bij subsidierelaties de Lenferink-norm voor bestuurders.
  6. Bewoners betrekken. Participatie is belangrijk. Daarom betrekken we bewoners op veel verschillende manieren bij de toekomst van onze stad. Online raadplegingen kunnen daarbij ingezet worden.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022