Bestuur en Regio

Een goed bestuur en goede dienstverlening zijn essentieel bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Wij vinden het vooral belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met alle Leidenaren en met partners van de gemeente, zoals buurgemeenten, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, woningcorporaties en zorginstellingen.

Onze stad maakt deel uit van een samenhangend verstedelijkt gebied in de Randstad en Leiden is de centrumgemeente van Holland-Rijnland. We lopen niet weg voor de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Regionale samenwerking is vooral belangrijk op het gebied van wonen, milieubeleid, versterking van de arbeidsmarkt en jeugdzorg. Deze samenwerking vormt geen nieuwe bestuurslaag.

We werken samen met andere universiteitssteden, universiteiten, hogescholen, ROC’s, ziekenhuizen en bedrijven op het gebied van de
kenniseconomie. Hiermee versterken we de positie van de Leidse Universiteit en daarmee de positie van Leiden als kennisstad.

De kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en daarmee de dienstverlening voor de burger is van groot belang. We kijken kritisch naar de kwaliteit van de organisatie en verbeteren deze waar mogelijk. We stemmen niet in met nieuwe huisvesting voor ambtenaren als de kosten hoger zijn dan de huidige jaarlijkse kosten. De politieke, bestuurlijke en representatieve functies blijven in het stadhuis.

Ook op lokaal bestuurlijk niveau willen wij bijdragen aan evenwichtiger beloningsverhoudingen. Wij hanteren bij subsidierelaties de “Balkenende-norm”.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Het stadhuis blijft het stadhuis.
  2. Nieuwe ambtelijke huisvesting mag niet duurder (jaarlijkse kosten) uitvallen dan nu het geval is.
  3. Handhaven Balkenende-norm.
  4. Verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.


Update januari 2017:

  1. Inmiddels is besloten dat alle politieke, bestuurlijke en ceremoniële zaken in het stadhuis blijven.
  2. De coalitie heeft afgesproken dat de kosten (de jaarlijkse kosten) voor de nieuwe ambtelijke huisvesting niet hoger worden dan in de huidige situatie het geval is. Alles wijst erop dat deze afspraak gehaald wordt.
  3. De gemeente werkt nog steeds met de Balkende-norm. Inmiddels kennen we ook een Lenferink-norm waar organisaties die een subsidie van de gemeente krijgen aan moeten voldoen.
  4. Er is een nieuwe visie op dienstverlening met aandacht voor meer klantgericht en digitaal werken, maar wel met aandacht voor niet-digitaal vaardigen. Op ons verzoek zal de gemeente altijd met gastvrouwen en gastheren werken bij de ontvangst in het stadhuis of voor het maken van een afspraak. Zaterdagopenstelling van het stadhuis hebben wij weten te behouden