Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met Leiden. De stad heeft vele kunstenaars grootgebracht en cultuur draagt bij aan de economische ontwikkeling en het levendig houden van de stad. Cultuur past bij Leiden “Stad van Ontdekkingen” en zorgt voor werkgelegenheid. Dit wil de PvdA in stand houden. Wij ondersteunen culturele initiatieven van burgers. Deze leiden tot vernieuwing en activiteiten die anders niet van de grond komen.

Ons standpunt

De vele (Rijks)musea spelen een belangrijke rol in cultureel Leiden. Zij geven de stad een gezicht naar buiten en trekken veel bezoekers uit binnen- en buitenland aan. Wij werken er – samen met Leiden Marketing en de musea – aan dat mensen na het museumbezoek de stad ingaan. We steunen de inspanningen die de musea verrichten om jongere bezoekers te interesseren in een museumbezoek.

Leiden heeft zeer veel cultureel erfgoed. Gemeentelijke en Rijksmonumenten zijn goed beschermd, maar ander erfgoed – ook van recente datum – wordt bedreigd. De wereld staat niet stil, dus als verandering van bestemming kan helpen waardevol erfgoed te behouden, willen we die ruimte geven.

Alle Leidenaren moeten in aanraking komen met cultuur. Het culturele aanbod moet meer de wijken in gaan. Instellingen en gezelschappen moeten onze inwoners opzoeken in hun straat, buurt en wijk. Leegstaande panden kunnen daarvoor worden gebruikt. Cultuureducatie voor jongeren is van groot belang. Jongeren moeten op school in contact komen met cultuur zodat ze er vaker van genieten. Leiden blijft lid van het Jeugdcultuurfonds. Programmering is belangrijker dan huisvesting. Bij bezuinigingen kijken we daarom als eerste naar de kosten voor huisvesting. We gebruiken de stad als podium. Gebouwen moeten meer gebruikt worden voor en door Leidse kunstenaars.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Meer cultuur in de wijken.
  2. Handhaven van kunst- en cultuureducatie op scholen.
  3. Intensieve samenwerking tussen culturele organisaties/initiatieven, wijkorganisaties en scholen.


Update januari 2017:

  1. Afgesproken is dat in het nieuwe cultuurbeleid meer aandacht voor cultuur in de wijken komt.
  2. De kunst- en cultuureducatie op scholen blijft. Op ons verzoek doen steeds meer scholen mee met culturele projecten.
  3. In het nieuwe toekomstige beleid voor BplusC komt meer aandacht voor samenwerkingen met wijkorganisatie, scholen en andere culturele organisaties.
Nieuwsberichten over Cultuur

Gelukt! Bibliotheek Merenwijk verruimt openingstijden 

door Marc Newsome op 4 april 2017

Twee jaar geleden dreigde de bibliotheek in de Merenwijk te verdwijnen. Maar de bewoners kwamen in actie om de dreigende sluiting tegen te gaan: ze startten een petitie. Ondertussen zat de gemeenteraad ook niet stil: een meerderheid van de raad (VVD, D66, SP en PvdA) steunde het voorstel van toenmalig cultuurwoordvoerder Erica Linger om de bibliotheek open te houden.

lees verder »

Grijp die kans: maak een passender ontwerp voor de Lakenhal

door Gijs Holla op 11 mei 2016

Vandaag is bekend geworden dat het door de gemeenteraad gereserveerde budget voor de restauratie en uitbreiding van de Lakenhal niet toereikend is. De aanbesteding is daarom stopgezet. Het college heeft aangekondigd om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden om het toch binnen budget te kunnen realiseren. De fractie van de PvdA vindt dat daarbij ook gekeken moet worden naar een passender, goedkoper ontwerp van de Lakenhal aan de Lammermarkt.

lees verder »

Toekomstvisie B+C

door Erica Linger op 29 april 2016

Vanuit de fractie waren wij best een beetje ongerust over de inhoud van het raadsvoorstel met betrekking tot de toekomstvisie B+C. Vorig jaar wilden B+C en het college nog de bibliotheek in de Merenwijk sluiten. Er ontstonden plannen voor het bouwen van een nieuw, groot, centraal gebouw in de binnenstad. Mooie plannen die, zo vreesden wij,

lees verder »

College omarmt PvdA standpunt: Wijkbibliotheken belangrijk in toekomstvisie BplusC

door Erica Linger op 25 maart 2016

Afgelopen week heeft het college in een persbericht laten weten dat ze de nieuwe toekomstvisie van BpusC ondersteunen. Daarin staat dat BplusC een knooppunt voor kennis, kunst en contact op twee locaties in de binnenstad en in de wijkvestigingen moet worden. Vanuit de PvdA werden wij hier heel blij van, omdat dat betekent dat het college het standpunt van de PvdA over het belang van wijkvestigingen ondersteunt en omarmt.

lees verder »

Romeinen en amateurkunst

door Erica Linger op 26 mei 2014

Afgelopen zaterdag ben ik even terug in de tijd geweest in park (castellum) Matilo, waar de opening van Romeinenweek plaatsvond. Toen ik op voorhand aan mijn dochter probeerde uit te leggen waar we heen zouden gaan vroeg ze of we echt in een tijdmachine zouden gaan. Het voelde wel een beetje zo, er was een Romeins kampement, Romeins eten en zelfs Romeinse wijn.

lees verder »

Voorstel PvdA en VVD om ijshal aan Vondellaan te redden

door Henny Keereweer op 4 december 2012

De IJshal aan de Vondellaan is hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het college trekt nu maximaal 1.5 miljoen euro hiervoor uit, terwijl de totale kosten van deze renovatie 4 miljoen euro bedragen . Het college hoopt dat de overige benodigde 2.5 miljoen euro door de regiogemeenten bijeengebracht worden. Dit laatste nu lijkt een utopie. De

lees verder »