Cultuur

Wij werken aan het versterken van de cultuur in Leiden. Cultuur is meer dan mooie evenementen. Het is een manier om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.
  1. Cultuur brengt mensen samen. Daarom zetten wij in op cultuur in de wijken, cultuureducatie op scholen en verlengen wij onze samenwerking met het Jeugdcultuurfonds.
  2. Leiden maken we samen. We zijn voor samenwerking tussen (culturele) instellingen, organisaties, scholen kunstenaars en gezelschappen. Dit doen we o.a. door het beschikbaar stellen van gemeentelijke panden.
  3. De stad als podium. Daarom stimuleren wij cultuur op alle straathoeken, zijn we voor theater en festivals en investeren wij in musea en poppodia.
  4. Leiden maken we samen mooier. Daarom beschermen en restaureren wij ons cultureel erfgoed en veranderen wij bestemmingen van monumenten als dat helpt waardevol erfgoed te behouden.
  5. De bibliotheek als leeskamer van de buurt. Daarom zetten wij in op wijkbibliotheken in onze wijkwinkelcentra en buurtwinkelstraten. In het nieuwe toekomstige beleid voor BplusC komt meer aandacht voor samenwerkingen met scholen en andere culturele en wijkorganisaties.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022