Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met Leiden. De stad heeft vele kunstenaars grootgebracht en cultuur draagt bij aan de economische ontwikkeling en het levendig houden van de stad. Cultuur past bij Leiden “Stad van Ontdekkingen” en zorgt voor werkgelegenheid. Dit wil de PvdA in stand houden. Wij ondersteunen culturele initiatieven van burgers. Deze leiden tot vernieuwing en activiteiten die anders niet van de grond komen.

De vele (Rijks)musea spelen een belangrijke rol in cultureel Leiden. Zij geven de stad een gezicht naar buiten en trekken veel bezoekers uit binnen- en buitenland aan. Wij werken er – samen met Leiden Marketing en de musea – aan dat mensen na het museumbezoek de stad ingaan. We steunen de inspanningen die de musea verrichten om jongere bezoekers te interesseren in een museumbezoek.

Leiden heeft zeer veel cultureel erfgoed. Gemeentelijke en Rijksmonumenten zijn goed beschermd, maar ander erfgoed – ook van recente datum – wordt bedreigd. De wereld staat niet stil, dus als verandering van bestemming kan helpen waardevol erfgoed te behouden, willen we die ruimte geven.

Alle Leidenaren moeten in aanraking komen met cultuur. Het culturele aanbod moet meer de wijken in gaan. Instellingen en gezelschappen moeten onze inwoners opzoeken in hun straat, buurt en wijk. Leegstaande panden kunnen daarvoor worden gebruikt. Cultuureducatie voor jongeren is van groot belang. Jongeren moeten op school in contact komen met cultuur zodat ze er vaker van genieten. Leiden blijft lid van het Jeugdcultuurfonds. Programmering is belangrijker dan huisvesting. Bij bezuinigingen kijken we daarom als eerste naar de kosten voor huisvesting. We gebruiken de stad als podium. Gebouwen moeten meer gebruikt worden voor en door Leidse kunstenaars.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Meer cultuur in de wijken.
  2. Handhaven van kunst- en cultuureducatie op scholen.
  3. Intensieve samenwerking tussen culturele organisaties/initiatieven, wijkorganisaties en scholen.


Update januari 2017:

  1. Afgesproken is dat in het nieuwe cultuurbeleid meer aandacht voor cultuur in de wijken komt.
  2. De kunst- en cultuureducatie op scholen blijft. Op ons verzoek doen steeds meer scholen mee met culturele projecten.
  3. In het nieuwe toekomstige beleid voor BplusC komt meer aandacht voor samenwerkingen met wijkorganisatie, scholen en andere culturele organisaties.