Duurzaamheid

Leiden is een dichtbebouwde stad. Voldoende groen is daarom belangrijk.

Parken en groene gebieden als de Leidse Hout, de Oostvlietpolder, het Van der Werffpark, De Tuin van Noord en Cronesteijn blijven groen. Wij zijn voorstander van de uitbreiding van de hoeveelheid groen in de stad. Daarom steunen we de aanleg van het Singelpark. Dit park wordt de groene long van de wijken direct buiten de binnenstad en van de binnenstad zelf. Er komen extra bomen in de stad. De verbindingen met de groene buitengebieden verbeteren we. Initiatieven voor groene daken en gevels hebben onze steun.

Leiden moet een sprong voorwaarts maken in duurzaam energiegebruik en lagere woonlasten. De gemeente moet zich er daarom voor inzetten dat bewoners, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en corporaties een Green Deal sluiten. Dat is goed voor het milieu en de energierekening van burgers en bedrijven én het creëert extra werkgelegenheid in de lokale bouw- en installatiesector. Onderdeel van deze Green Deal zijn versnelde isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen, de installatie van zonnepanelen, teruglevering van stroom aan het net tegen redelijk tarief, omschakeling op LED-verlichting en modernisering van de stadsverwarming.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. De Oostvlietpolder blijft groen.
  2. Het Singelpark wordt aangelegd
  3. Er komt een Green Deal.
  4. Sprong maken in duurzaam energiegebruik en lagere woonlasten


Update januari 2017:

  1. Inmiddels is afgesproken dat de Oostvlietpolder definitief groen blijft. De komende jaren wordt de natuur versterkt en uitgebreid.
  2. De aanleg van het Singelpark is begonnen! In 2016 is de omgeving van de Morspoort opgeknapt. Hetzelfde geldt voor een deel van het NUON terrein. In 2017 worden de 5 nieuwe bruggen van het Singelpark aangelegd en wordt de Lammermarkt als groen cultuurplein ingericht.
  3. In 2016 zijn er enkele Green Deals afgesproken tussen bewoners, wijken, organisaties en de gemeente om als Leiden een grote bijdrage te leveren aan energie besparing en bescherming van ons milieu.
  4. College werkt ons voorstel uit voor een duurzaamheidsparagraaf in alle raadsvoorstellen. We hebben € 750.000 beschikbaar gemaakt voor subsidie van duurzaamheidsmaatregelen in huurwoningen