Duurzaamheid

We willen van van Leiden de meest duurzame stad van Nederland maken. Iedereen in onze stad moet duurzaam kunnen leven.
  1. We maken de sociale woningbouw energiezuinig. Samen met corporaties willen we  investeren in het verduurzamen van sociale woningbouw. We verbieden dat nieuwe sociale woningen worden aangesloten op aardgas.
  2. We maken onze lucht schoner door minder uitstoot van fijnstof. Daarom verbieden wij vervuilende brommers en scooters in de milieuzone, maken wij de binnenstad autoluw en zorgen we dat alle nieuwe bussen geen uitstoot meer hebben.
  3. Particuliere woningen en bedrijven kunnen energiezuiniger. Daarom zorgen we dat bewoners en ondernemers een gratis energiescan kunnen krijgen, om daarmee hun huis of bedrijf energiezuiniger te maken. Leiden maken we samen duurzamer. Daarom stellen wij voor om een fonds van 1 miljoen euro per jaar op te richten waaruit bewoners en ondernemers goedkope leningen kunnen krijgen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
  4. Verminderen van afval. Daarom zijn wij voor een verbod op plastic bekertjes bij evenementen, willen wij het aantal reclamefolders fors terugdringen, investeren wij in goede voorlichting over afvalscheiding en willen we onderzoeken of omgekeerd afvalophalen (gescheiden afval wordt aan de deur opgehaald, restafval met worden weggebracht) beter is voor het milieu. De kosten voor het ophalen van huisvuil verhalen we via de afvalstoffenheffing.

Lees hier ons actieplan Duurzaamheid voor iedereen.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022