Economie en Kennis

Een sterke economie zorgt voor veel werkgelegenheid. De kenniseconomie en de binnenstad zijn de grootste werkgevers in onze stad. Als we hierin investeren, levert dat de meeste banen op. Dat komt ook tot uitdrukking in het op te stellen actieplan werkgelegenheid.

Het Bio Science Park moet kunnen doorgroeien. In overleg met buurgemeenten willen we in de regio ruimte reserveren voor uitbreiding hiervan – bijvoorbeeld op het voormalige vliegveld Valkenburg. We ondersteunen de Universiteit en andere partners actief bij de vorming van een tweede kenniscluster. De plannen hiervoor bij de faculteit Geesteswetenschappen bieden op termijn grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid. De Universiteit, Hogeschool, het mbo met de ROC’s en ook een boegbeeld onder de technische opleidingen als de Leidse Instrumentmakersschool zijn en blijven van groot belang voor Leiden.

Kenniseconomie is echter niet de enige bron van werk. De binnenstad is onze tweede banenmotor. Detailhandel, horeca en cultuur zorgen voor veel werk. Door de economische crisis en door de opkomst van winkelen via internet staat onze binnenstad onder druk. Onze historische gebouwen en grachten en de aanwezigheid van veel verschillende kleine winkels maken het aantrekkelijk om een dagje in Leiden te winkelen en geven ons een voorsprong op andere binnensteden. We werken aan een levendig stadscentrum waar winkels, cultuur en horeca elkaar afwisselen en aan de versterking van het winkelaanbod in het kernwinkelgebied en bij het station. Daarbuiten staan we uitbreiding van de woonfunctie toe.

Leiden heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. Dat toerisme is belangrijk voor de economie van de stad. Veel potentie is nog onbenut. We willen graag dat de gemeente daarbij samenwerkt met allerlei instanties die hier een rol bij spelen (zoals de musea) en de commerciële partijen. Ook in de wijken – in de wijkwinkelcentra en op de bedrijventerreinen – is investeren in de economie van belang, want ook zij bieden veel werkgelegenheid. Daarnaast zijn wijkwinkelcentra van vitaal belang voor de wijk: zij zorgen voor leefbaarheid en sociale samenhang. We investeren in de openbare ruimte van deze gebieden; de eigenaren van de centra investeren in de gebouwen, zodat het voor bedrijven en winkels in de toekomst aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Opknappen van wijkwinkelcentra.
  2. Versterking van het winkelaanbod: alleen rond het station en in het kernwinkelgebied.
  3. Ruimte voor uitbreiding van het Bio Science Park in de regio (bijvoorbeeld Valkenburg).


Update januari 2017:

  1. De Stevensbloem is in 2016 opgeknapt. De eigenaren van het Diamantplein en de Kopermolen hebben aangegeven te willen gaan investeren in deze twee wijkwinkelcentra.
  2. De regionale retailvisie is aangenomen. Daarin staat dat er geen uitbreiding van het aantal winkels mag plaatsvinden buiten de huidige winkelgebied. Sommige, niet meer levensvatbare winkelgebieden buiten Leiden, worden de komende jaren getransformeerd tot woon-werkgebieden, waardoor de leegstand zal afnemen. Ten slotte is 2016 besloten dat het Leidse kernwinkelgebied in de binnenstad kleiner moet worden. In 2017 wordt bepaald op welke manier dat gebeurd.
  3. In alle plannen die er zijn voor het voormalige vliegkamp Valkenburg is er ruimte voor uitbreiding van het Bio Science Park.