Economie en Kennis

Wij werken aan een economisch sterke stad. Op die manier creëren we zoveel mogelijk banen.
  1. We gaan voor een Leidse kenniseconomie die bloeit als nooit tevoren. Daarom investeren wij in het vestigingsklimaat voor science bedrijven (via subsidies niet via belastingen), zijn we voor de uitbreiding van het Bioscience park en innovatieve broedplaatsen en steunen we de bouw van een nieuwe faculteit voor Geesteswetenschappen.
  2. Leiden maken we samen sterker. Dat lukt met een verregaande samenwerking tussen gemeente, universiteit, Hogeschool, MBO, LUMC en onze ondernemersverenigingen.
  3. Een sterke binnenstad. Daarom investeren wij in de aantrekkelijkheid van onze binnenstad, werken we aan een levendig stadscentrum waar winkels, cultuur en horeca elkaar versterken, zetten we een boete op winkelleegstand en stimuleren we de transformatie van lege winkels in wonen en werken.
  4. Wijkwinkelcentra en buurtwinkelstraten zijn de huiskamers van de buurt. Daarom investeren wij in het opknappen van de Kopermolen, het Diamantplein en de HerenDoeza, willen we in elk wijkwinkelcentrum een echte huiskamer: een bieb annex koffiebar en maken we ruimte voor ZZP’ers om daar te werken.
  5. Een nieuwe economische pijler. Daarom zetten we in op onderzoek om een nieuwe economische pijler te ontwikkelen waarbij de focus voornamelijk ligt op doen (ambachten en diensten) in plaats van op denken.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022