Financiën

Wij werken aan financieel gezonde stad waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  1. Leiden moet een sociale stad blijven. Daarom kiezen wij voor het instellen van een speciaal fonds van 5 miljoen euro waarmee we de tweedeling in Leiden bestrijden. Inwoners van onze stad krijgen de zorg die ze nodig hebben. Als het rijksbudget daarvoor niet genoeg is compenseren we dat als dat nodig is.
  2. Leiden moet een financieel gezonde, maar ook sociale en aantrekkelijke stad blijven. Daarom zetten wij in – nadat we eerst gekeken hebben of de gemeente efficiënter kan werken – op een stijging met de inflatie van de lokale lasten om onze maatschappelijke voorzieningen en armoedebeleid overeind te houden. Ook moeten diensten (oa bouwvergunningen en handhaving van parkeeroverlast) van de gemeente kostendekkend zijn.
  3. Leiden kan véél groener en duurzamer. Daarom investeren we 1.000.000 euro in extra groen, extra bomen en de verduurzaming van woningen.
  4. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom creëren we 100 Sleutelbanen. Sleutelbanen zijn ondersteunende banen, betaald door de gemeente, voor extra handen in de zorg, het onderwijs en sportclubs zodat professionals en vrijwilligers hun werk beter kunnen doen.
  5. Leiden mag geen stad van de rijken worden. Daarom steken we geld in het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt en de ondersteuning van starters.
  6. We gaan verstandig met geld om. Incidenteel geld mag alleen gebruikt worden voor incidentele uitgaven.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022