Leefbaarheid

Wij werken samen met de bewoners aan leefbare, groene en schone wijken. Want Leiden maken we samen.
  1. Leidse buurten kunnen véél groener. Op ongebruikte parkeerplaatsen willen we extra groen; we planten 1000 extra bomen en we willen strengere regels invoeren om bomen te kappen.De openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. We willen extra schoonmaakrondes in de Leidse straten en leggen waar dat nog niet gebeurd is ondergrondse afvalcontainers aan.
  2. In de Leidse buurten moet er voldoende speelgelegenheid zijn. Daarom bekijken wij samen met de bewoners of deze er is. Mocht dat niet het geval zijn dan leggen we deze aan. Ook investeren we in de veiligheid en toegankelijkheid van de Leidse speeltuinen.
  3. Leiden maken we samen. Daarom geven we bewoners en wijkorganisaties directe invloed op het beheer van de openbare ruimte via buurtactieplannen. Bewoners in kwetsbare wijken ondersteunen wij bij deze rol en de positie van de wijkmanager, het gemeentelijke aanspreekpunt van de wijken en bewoners, versterken we zodat bewoners nog meer invloed hebben op hun eigen buurt.
  4. Wijkwinkelcentra en buurtwinkelstraten zijn de huiskamer van de buurt. Daarom investeren we in het opknappen van de Kopermolen en het Diamantplein en versterken we de Heren- en Doezastraat.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022