Middelbaar en Lager Onderwijs

Wij werken aan het versterken van Leiden kennisstad. Alle kinderen verdienen het beste onderwijs.
  1. Leiden maken we samen socialer. Daarom investeren wij in extra conciërges en onderwijsassistenten (sleutelbanen) op scholen, bestrijden we onderwijsachterstanden en maken we van scholen ontmoetingsplekken (brede school) in de buurt.
  2. De beste huisvesting. Daarom kiezen wij voor het investeren in nieuwe schoolgebouwen voor het Leonardo College, de Teldersschool en de Sleutelbloem en het rijksgeld dat voor onderwijshuisvesting is bedoeld, geven wij daar ook aan uit.
  3. Gezonde kinderen. Daarom zetten we in op voldoende gym, gezonde schoolkantines en gratis fruit op scholen.
  4. Leiden maken we samen. Daarom creëren we extra stageplaatsen bij de gemeente en stimuleren we bedrijven om dat ook te doen.
  5. Iedereen een gelijke kans. Daarom investeren wij in huiswerkbegeleiding voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen en zorgen we voor een goede overgang van school naar werk voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022