Sport

Wij werken aan een sportief en gezond Leiden. Breedtesport en topsport versterken elkaar.
  1. Sport verbroedert en verbindt. Daarom geven we voorrang aan breedtesport (topsport zien wij als aanjager van breedtesport), verlengen wij de samenwerking met het Jeugdsportfonds en willen wij op elke elke school een combinatiefunctionaris (iemand die kinderen stimuleert om te gaan sporten).
  2. Nieuwe sportvoorzieningen zijn hoog nodig. Daarom zijn wij voor een nieuw zwembad naast buitenbad de Vliet, zijn wij voor een nieuwe regionale schaatsbaan van 333 meter en zijn wij voor een nieuw indoorsportcentrum waarin basketballclub ZZ Leiden haar thuisbasis heeft.
  3. Leiden maken we samen groener. Daarom zijn we tegen het volbouwen van ongebruikte sportvelden. Liever transformeren we deze naar wijkparken.
  4. Efficiënt gebruik van onze openbare ruimte is noodzakelijk in een dichtbebouwde stad. Daarom zijn wij voor het fuseren van voetbalclubs zodat weinig gebruikte voetbalvelden omgevormd kunnen worden in velden voor andere sporten zoals bijvoorbeeld rugby en hockey.
  5. Leiden maken we samen. Daarom stimuleren wij medegebruik van accommodaties en velden, zodat deze optimaal worden gebruikt. Intensievere samenwerking tussen sportclubs, ROC’s, basisscholen en Universiteit is daarvoor nodig.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022