Sport

Sporten is gezond en zorgt voor plezier en ontspanning. Iedereen moet gestimuleerd worden om te sporten.

We geven voorrang aan breedtesport, vooral voor kinderen, en de gemeente Leiden blijft lid van het Jeugdsportfonds. Topsport zien we als aanjager van de breedtesport. We voeren het schoolzwemmen weer in als gezamenlijke sport. Alle kinderen komen zo – naast schoolgym – in contact met een vorm van sport.

Onze sportaccommodaties houden we zo veel als mogelijk overeind. Zwembad De Vliet blijft open. We stimuleren medegebruik van accommodaties en velden, zodat deze optimaal worden gebruikt. Intensievere samenwerking tussen sportclubs, ROC’s, basisscholen en Universiteit is daarvoor nodig. In elke wijk is er een trapveldje. We onderzoeken of er bij het station een nieuw sportcomplex kan komen met gezamenlijk te gebruiken zalen en faciliteiten. Dit steunen we als het uit particuliere middelen kan worden betaald. De ijsbaan renoveren we.

Onze voorstellen in 2014:

  1. Breedtesport boven topsport.
  2. Herinvoering schoolzwemmen.
  3. Steun voor een nieuw – particulier gefinancierd – sportcomplex.
  4. Zwembad De Vliet blijft open.
  5. Renovatie van de ijsbaan.

 

Update januari 2017:

  1. Op ons initiatief is het Sportstimuleringsfonds opgericht. Dit fonds richt zich op versterking van de breedtesport.
  2. Op ons initiatief wordt er op dit moment een onderzoek gedaan naar de invoering van diplomazwemmen voor schoolgaande kinderen.
  3. Het particuliere initiatief voor een nieuwe evenementenhal bij station Lammenschans heeft onze steun.
  4. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat zwembad De Vliet open blijft, wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw binnenbad. Wij hebben voorgesteld om het binnenbad niet te dicht tegen het buitenbad aan te bouwen, zodat de buitenfaciliteiten en de ligweide niet bebouwd worden.
  5. Op dit moment wordt er onderzocht op welke wijze een nieuwe schaatsbaan kan worden gebouwd.