Sociaal beleid, Werk en Inkomen

Wij werken aan een sociale stad. Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid.
  1. Leiden maken we samen socialer. Daarom zijn wij voorstander van een ruimhartig minimabeleid, houden we de inkomensgrens van de declaratieregeling op 120% van het sociaal minimum, vullen we eventuele tekorten op de rijksgelden aan en zorgen we voor woningen voor oorlogsvluchtelingen en voormalig daklozen in alle wijken van onze stad.
  2. Een stad zonder tweedeling. Daarom zetten we in op goed werk en gelijke kansen voor iedereen, investeren we extra in de bestrijding van armoede en pakken we discriminatie aan.
  3. Iedereen verdient een gelijke kans. Daarom investeren wij in schuldhulpverlening, zetten we in op goede preventie en gaan we door met het project Debt to no Debt.
  4. Tegenprestatie naar vermogen. Daarom vragen wij een vrijwillige tegenprestatie naar vermogen in de vorm van onbetaalde nuttige werkzaamheden, houden we daarbij rekening met bestaand vrijwilligerswerk, mantelzorg en de eigen voorkeur en mogelijkheden en zijn we tegen constructies waardoor mensen minder verdienen dan het minimumloon.
  5. Iedereen een dak boven het hoofd. Daarom kiezen wij voor het hebben van een bed-bad-brood-locatie en een daklozenopvang en ontvangen wij oorlogsvluchtelingen met open armen.