Wonen

Wij werken aan de bestrijding van de woningnood in Leiden. Leiden mag geen stad van de rijken worden.
  1. Een stad voor iedereen. Daarom investeren wij in 2000 extra woningen in de stad en 2000 extra op Valkenburg, reserveren we woningen voor starters en lage inkomens en moeten er gemiddeld 30% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten zitten.
  2. De Leidse regio maken we samen groener. Daarom zetten wij in op het bouwen van woningen in de stad en niet in de polders en staan we hoogbouw rondom de stations toe. Hoogbouw in de binnenstad, de Leidse parken en in laagbouwwijken sluiten wij uit. Daarom zijn wij tegen de geplande torenflats in de Merenwijk en de ‘Toekantoren’.
  3. Leiden houden we samen leefbaar. Daarom zitten we in op een forse verbetering en vergroening van de openbare ruimte, bestrijden wij ongebreidelde verkamering (oa door ontmoedigen van het opkopen van woningen door beleggers en projectontwikkelaars) en stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
  4. De Leidse woningmarkt van het slot. Daarom stimuleren wij doorstroming door de begeleiding van ouderen en starters naar gepaste woningen, zetten wij een boete op onnodige leegstand van gebouwen en bouwen wij Leidse hofjes nieuwe stijl waar wonen en zorg bij elkaar komen.
  5. Leiden maken we samen. Zorgvuldige en tijdige burgerparticipatie is daarom cruciaal.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022