Zorg en Welzijn

Wij werken aan een zorgzame stad. Goede zorg voor kwetsbare groepen moet altijd bereikbaar blijven.
  1. Leiden maken we samen socialer. Daarom vullen we eventuele tekorten op de rijksgelden aan, vinden wij dat de gemeente een vangnet moet bieden voor bewoners die niet hun eigen zorg kunnen regelen en bestrijden we eenzaamheid.
  2. Zorg dichtbij. Daarom investeren we in de sociale wijkteams en zijn we voorstander dat elke wijk een woonservicezone heeft.
  3. Meer zeggenschap. Daarom geven we meer zeggenschap aan bewoners over het aanbod van hulp en zorg, ondersteunen we burgerinitiatieven en zijn we voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  4. Samen maken we Leiden. Daarom ondersteunen wij mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, zetten we in op een goede samenwerking van alle organisaties door te werken met één gezin, één plan, één regisseur en willen we af van de enorme bureaucratie.
  5. Gelijke kansen voor iedereen. Daarom leggen we ons er niet bij neer dat gezondheidsproblemen vaker voorkomen in lagere sociaaleconomische groepen, investeren we structureel in preventie en behouden wij beschut werk bij de sociale werkvoorziening.

Marleen Damen

Verkiezingsprogramma 2018-2022