De themacommissie Zorg en Welzijn bestaat uit enthousiaste leden die als professional of vrijwilliger werkzaam zijn (geweest) in dit werkveld of ervaringskennis en een buitengewone betrokkenheid hebben. Deze leden willen graag het PvdA-geluid laten horen. De werkgroep verzamelt daartoe informatie over wat er speelt in de stad, bespreekt rapporten en beleidsvoorstellen van gemeenten, onderhoudt contacten met instellingen en groepen burgers, stimuleert de politieke discussie in de afdeling en ondersteunt de gemeenteraadsfractie met informatie en advies. De werkgroep komt gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar in de PvdA-fractiekamer (vanwege corona nu vaak digitaal).

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij voorzitter Theo Roes ([email protected])

Waar ben je naar op zoek?