Houd de binnenstad in balans!

Door Privé: Gijs Holla op 6 september 2019

De afgelopen maanden werd bekend dat een investeringsmaatschappij een  short-stay hotel wil vestigen op de Garenmarkt. Bijna tegelijkertijd werd bekend dat er ook plannen zijn om een hostel te vestigen bij de Garenmarkt. Tegelijkertijd zijn er al veel woningen, appartementen en studio’s bijgekomen in precies dit deel van de binnenstad. 

Dat betekent dat er steeds meer bewoners rond de Garenmarkt komen te wonen die slechts tijdelijk met de stad verbonden zijn en de goede balans tussen ‘tijdelijke’ bewoners en ‘vaste’ bewoners verandert. Dat vinden we geen goed idee en daarom stellen we met een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ voor om of het hostel op de Garenmarkt of het short-stay hotel aan de Garenmarkt niet door te laten gaan. Zo houden we onze mooie binnenstad samen fijn en leefbaar.

Woordvoerder Gijs Holla:  ‘We willen een binnenstad die voor iedereen fijn is om te wonen en te leven. Met de plannen voor een hostel én een short-stad hotel komt de balans in gevaar tussen tijdelijke bewoners en vaste bewoners. Daarom willen dat er een streep gaat door één van de twee plannen. Zodat we onze mooie binnenstad een fijne plek houden voor iedereen!’

Dit is de motie zoals we die hebben ingediend. Binnenkort bespreken we die in de gemeenteraad.

Motie Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Hou de binnenstad in balans

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering

Constaterende dat:

  • Er een initiatief is voor een hostel met een kleine 100 bedden aan de Garenmarkt;
  • Er een initiatief is voor een short-stay hotel met 60 kamers aan de Garenmarkt;
  • Deze initiatieven 50 meter van elkaar liggen en aan hetzelfde plein;

Overwegende dat;

  • Er in de  binnenstad de afgelopen jaren al heel veel kamers, studio’s en appartementen bij zijn gekomen, ook in de buurt van de Garenmarkt;
  • Er hierdoor een steeds grote groep bewoners is die slechts tijdelijk met de buurt verbonden is;
  • Een goede balans tussen ‘vaste’  bewoners en ‘tijdelijke’ bewoners  in de buurt hierdoor dreigt te verdwijnen;

Verder overwegende dat:

  • Dergelijke onbalans voor problemen met de leefbaarheid zorgt. Zowel volgens bewoners als ook college (zie onttrekkingsbeleid);

Verzoekt het college om:

  • Alles in het werk te stellen om 1 van beide initiatieven tegen te houden.

 

Privé: Gijs Holla

Privé: Gijs Holla

Ik ben fractievoorzitter PvdA Leiden en woordvoerder duurzame stedelijke ontwikkeling en wonen. Mijn belangrijkste speerpunt is dat iedereen in Leiden kan wonen. Leiden mag namelijk geen stad van de rijken worden! Daarom zet ik mij er voor in dat we de komende jaren veel woningen bijbouwen. Inclusief veel sociale huurwoningen. Die nieuwe woningen komen wat

Meer over Privé: Gijs Holla