Meer erkende leerbedrijven

Door Tiny Klever op 18 juli 2021

Gemeente, maak je sterk voor meer erkende leerbedrijven!

De behoefte aan erkende leerbedrijven is groot. Als je Mbo’er bent kun je alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf en we weten inmiddels allemaal dat er een schreeuwend tekort aan stageplekken is.

De PvdA vindt dan ook dat de gemeente Leiden alle mogelijkheden moet benutten om bedrijven te stimuleren zich te laten registeren. Onze motie, die met algemene stemmen is aangenomen, roept het college op om:

  • Aan alle bedrijven waar de gemeente zaken mee doet te vragen of zij een erkend leerbedrijf zijn. Als dat niet zo is, vraag of ze gebeld mogen worden om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek.
  • In overleg te gaan met de stagejager van Economie071 met het verzoek om in hun communicatie (nog) duidelijker naar voren te brengen wat het betekent om een erkend leerbedrijf zijn en op welke manier Economie071 daarbij kan helpen.
  • Te onderzoeken of ondernemers van niet-Nederlandse origine, bijvoorbeeld expats, hulp nodig hebben om een erkend leerbedrijf te worden. Zij zijn wellicht minder bekend met ons onderwijssysteem.
  • In overleg te gaan met onze netwerkpartners zoals BV Leiden, Koninklijke Horeca Nederland, Centrummanagement, met de vraag of zij bij hun leden of de ondernemers die zij kennen ruimte zien voor meer erkend leerbedrijven.
  • Over de resultaten van bovenstaande acties, en eventuele andere acties die de gemeente op het gebied van vergroten van het aantal erkend leerbedrijven in gang zet of heeft gezet, aan de gemeenteraad te rapporteren in het eerste kwartaal van 2022.

Aan de slag!

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever