Over de toekomst van het Roomburgerpark

Door Martijn Otten op 7 maart 2022

Vorig jaar is er veel te doen geweest over de komst van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark en uiteindelijk is dit plan door een referendum verworpen. Uiteraard is daarmee het ruimtegebrek bij hockeyvereniging Roomburg niet opgelost en in het Leidsch Dagblad stond vandaag dat de Partij van de Arbeid alsnog de komst van een hockeyveld in het park niet zou uitsluiten. Dat is natuurlijk onzin en in ons verkiezingsprogramma staat duidelijk: “we volgen de uitslag van het referendum.” Ik leg graag uit hoe het wel zit.

De uitslag van het referendum was duidelijk, zo’n tweederde van de stemmen was tegen het voorstel waarbij er een extra hockeyveld zou worden aangelegd en het groen zou worden gecompenseerd. Daarna heeft de gehele gemeenteraad uitgesproken dit plan dus ook te verwerpen. Daarmee was het ruimtetekort bij hockeyvereniging natuurlijk niet opgelost en uit recent onderzoek blijkt weer dat de hockeysport in Leiden nu al te weinig ruimte heeft en dat de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar groter wordt. Daarom schrijft de PvdA ook in het verkiezingsprogramma dat we het een probleem vinden dat “kinderen die dat willen niet kunnen hockeyen” en dat we dus kijken naar “een oplossing waarmee een nieuw hockeyveld zo min mogelijk ten koste gaat van het groen.”

Het spreekt voor zich dat de oplossing die vorig jaar voor lag in het referendum, hierbij geen optie meer is. Mogelijke alternatieven zijn het uitbreiden van hockey in een ander deel van de stad (bijvoorbeeld op de Cronesteynkade of op de Boshuizerkade) of het verplaatsen van tennisvereniging Roomburg, zodat er op de locatie van de tennis weer een hockeyveld kan worden gerealiseerd. Al deze opties hebben nog haken en ogen en zouden nog verder bekeken moeten worden om te zien wat daarbij de effecten zijn op groen en op andere sportfuncties in de stad. Maar dat zijn wel opties waar de PvdA naar zou willen kijken om te zien of het mogelijk is het ruimtegebrek bij de hockeyvereniging terug te dringen.

Antwoord Stemwijzer

De Vrienden van het Roomburgerpark hebben ook een stemwijzer gelanceerd met een vraag over het Roomburgerpark. Hierbij heeft de PvdA geantwoord: het parkdeel met de bestemming groen moet in beginsel groen blijven. Bestemmingswijziging is uitsluitend toegestaan wanneer het groen wordt gecompenseerd. De Partij van de Arbeid wil de stad verder vergroenen en daar hebben we de afgelopen jaren ook werk van gemaakt. Als er plannen zijn die het groen aantasten, vinden we dus zeker dat dat gecompenseerd moet worden. Tegelijkertijd is het ruimtetekort van hockeyvereniging Roomburg ook nog steeds niet opgelost, waardoor kinderen die willen hockeyen dat soms niet kunnen. De PvdA blijft zoeken naar slimme oplossingen waarbij zoveel mogelijk Leidenaren kunnen sporten en tegelijkertijd ook het groen zo min mogelijk wordt aangetast.

Martijn Otten

Martijn Otten

Ik ben Martijn, geboren en getogen Leiƻhnaar. Ik heb op veel mooie plekken in de stad gewoond en woon nu met veel plezier in de Stevenshof. Maar je ziet ook dat het steeds moeilijker wordt om nog ergens in onze stad betaalbaar te kunnen wonen. Vrienden van mij zijn hun halve maandsalaris kwijt aan huur.

Meer over Martijn Otten